”Municipiul Alba Iulia–Administrație Inteligentă”, proiect prin care se vor elabora și implementa strategii, instrumente și mecanisme la nivel local

Adăugat la Administrație, Știri

Primăria Municipiului Alba Iulia implementează proiectul MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea implementării unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, în corespondență cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice.

În cadrul proiectului, se vor elabora și implementa strategii, instrumente și mecansime la nivel local, și anume:

  • Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2021-2030 – actualizată cu cele 5 noi priorități europene (O Europă mai inteligentă; O Europă mai verde, fără emisii de carbon; O Europă conectată; O Europă mai socială; O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE).

  • Strategia Smart City pentru orașul Alba Iulia – va identifica modalitățile și suportul tehnic necesar adoptării unor decizii administrative mai bune, capabile să asigure îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. Totodată, se va analiza modalitatea de implementare a celor mai bune soluții necesare dezvoltării pe fiecare verticală strategică și integrarea acestora într-o singură platformă.

  • Barometrul comunitar – permite implementarea unei bune guvernanțe având un dublu rol de instrument de responsabilitate socială și de instrument al planificării dezvoltării. Prin modele participative și procese de evaluare, barometrul comunitar permite simplificarea proceselor de guvernanță și utilizarea unor indicatori ce permit identificarea zonelor performante și a celor ce trebuiesc îmbunătățite, a priorităților de dezvoltare, sau a eficienței unor măsuri implementate.

  • Bugetarea participativă – este o formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber, contribuind astfel la descentralizarea deciziei publice în avantajul cetățenilor.

Proiectul ” MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, cod MySmis 128599, este derulat de către Municipiul Alba Iulia. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni (iunie 2019-mai 2021).Valoarea totală a proiectului este de 998.432,80 lei din care 978.464,14 lei reprezintă valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană (98%) și 19.968,66 lei reprezintă contribuția Municipiului Alba Iulia (2%). „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii