La Alba Iulia, taxele și impozitele locale cresc cu 4,6% pentru anul fiscal 2020

Adăugat la Administrație, Știri

La Alba Iulia, impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2020 vor fi majorate cu 4,6%, ţinând cont de rata inflaţiei pe 2018. Proiectul va fi supus votului consilierilor locali în şedinţa de Consiliul Local Alba Iulia ce va avea loc vineri, 19 aprilie.

Art. 1 Pentru anul fiscal 2020 orice impozit sau orice taxă locală, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei şi care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia se indexează cu rata inflaţiei pe anul 2018, respectiv 4,6% aplicată la impozitele şi taxele locale stabilite în anul fiscal 2019.

Art. 2 în proiectul de hotărâre precum şi în hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2020, orice impozite sau orice taxe locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei şi care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia, vor fi calculate ţinându-se cont de rata inflaţiei pe anul 2018, respectiv 4,6% aplicată la impozitele şi taxele locale stabilite în anul fiscal 2019

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului local al municipiului Alba Iulia, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

În conformitate cu prevederile art. 491 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

De asemenea în alineatul 2 al aceluiaşi articol se menţionează că „sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică ăn anul fiscal următor”.

Prin HCL nr. 462/2018 au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2019.

Prin adresa nr. 5186/04.04.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba a fost comunicat că pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflaţiei de 4,6%.

Consiliul local al municipiului Alba Iulia are competenţa de a adopta o hotărâre indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, potrivit dispoziţiilor art 491 alin. 2 din Codul fiscal.

Faţă de cele relatate a fost întocmit proiectul de hotărâre pe care îl propun spre dezbatere şi adpotare Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii