Pașii pe care trebuie să îi faci în cazul în care cumperi o mașină second-hand, pentru a nu te trezi cu suspendarea înmatriculării

Adăugat la Social-Economic

Noii proprietari ai mașinilor vor avea la dispoziție 90 de zile de la vânzare ca să anunțe direcțiile de permise și înmatriculări despre faptul că au devenit proprietarii acelor mașini, potrivit unor prevederi care vor intra în Codul rutier de la 20 mai 2018.

Cumpărătorii neglijenți, care nu vor folosi acest termen pentru a-și îndeplini obligația, se vor trezi cu suspendarea înmatriculării adică cu o interdicție de a circula cu respectivele mașini pe drumurile publice. Noii proprietari trebuie să ducă la autorități numeroase documente în afară de actul care atestă transferul de proprietate.

Din 20 mai, Codul rutier se modifică în sensul că va fi interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării. Iar una dintre neregulile care va duce la suspendarea înmatriculării va fi neglijența cumpărătorului unei mașini la mâna a doua de a cere transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în 90 de zile de la cumpărare, la autorități. Aceste modificări vor fi aduse de Ordonanța Guvernului nr. 14/2017.

„În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului„, va scrie în Codul rutier, de la 20 mai.

Dacă vă întrebați cum o să știe autoritățile că s-a schimbat proprietarul mașinii, trebuie să știți că, tot de la 20 mai, în Codul rutier va intra o prevedere care face referire la un schimb de informații între organele fiscale și autoritățile de înmatriculare. Mai exact, organul fiscal care va opera scoaterea mașinii din evidența fiscală a noului proprietar va anunța autoritatea de înmatriculare în aproximativ cinci zile lucrătoare despre acest lucru.

„În situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4) (adică în 90 de zile de la vânzare – n.red.), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate„, va scrie în Codul rutier, de la 20 mai. Prin urmare, autoritatea de înmatriculare va ști că s-a schimbat proprietarul, dar cumpărătorul (noul proprietar) va trebui oricum să transcrie transferul de proprietate.

Ce trebuie arătat autorităților?

Chestiunea transcrierii transferului dreptului de la proprietarul X la proprietarul Y nu e nici pe departe o noutate în materie de legislație rutieră. Modul cum se face acest lucru e reglementat în Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 1501/2006.

„Înmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competență proprietarii își au domiciliul sau sediul ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate”, scrie în ordin.

Potrivit actului, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra mașinii se face în baza următoarelor documente:

 • cererea noului proprietar;
 • fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul și noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităților administrației publice locale; în cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale, situație în care nu mai este necesară depunerea fișei de înmatriculare;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
 • dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reședința sau sediul pe raza altui județ decât al fostului proprietar;
 • dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, cu excepția cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar.

Notă: Dacă noul proprietar e o persoană juridică, sunt necesare și acte din care să reiasă dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

E important de menționat și că același ordin prevede o obligație pentru fostul proprietar de radiere a mașinii vândute de pe numele său, în 30 de zile de la vânzare. „Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligați să solicite radierea din circulație în termen de 30 de zile de la data: (…) d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane„, conform ordinului.

De fapt, acesta e modul prin care fostul proprietar se asigură că nu va primi amenzi pentru lipsa rovinietei care i s-ar cuveni, de fapt, noului proprietar — chestiune care se întâmplă adesea în practică și cu privire la care, a spus recent Curtea Supremă, fostul proprietar nu poate fi obligat să plătească respectivele amenzi și trebuie să aibă câștig de cauză în instanță (mai multe detalii despre acest subiect puteți afla de aici).

sursa: avocat.net

Tudor Stan

redactor Radio Unirea FM
Mobil: 0756.638.321
email: tudorstan90@gmail.com

Facebook 

Comentarii