Examenul trichineloscopic, obligatoriu înainte de a mânca din „pomana porcului”: În Alba lulia, Câmpeni, Teiuș, Aiud, Sebeş, Cugir, Ocna Mureş, Blaj, sunt deschise locații unde se poate realiza acest examen

Adăugat la Știri

Comercializarea si consumul unor mari cantitati de produse origine animală în perioada sărbătorilor de iarnă necesită intensificarea acţiunilor de supraveghere si control, pentru verificarea respectării condiţiilor sanitar veterinare din târgurile de animale, pieţele agroalimcntare, unităţile de comercializare a produselor alimentare de origine animala (carmangerii, măcelării, magazine alimentare, supermartketuri etc.) precum si din unităţile de alimentaţie publica, de tipul restaurantelor, cantinelor, bufetelor etc.

Inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor Alba vor verifica, în perioada imediat următoare, în baza unui program bine stabilit.modul în care se produc, depozitează, transportă si valorifica carnea de porc destinată consumului uman.

Controalele oficiale vor urmări, în principal aspecte legale de :

-condiţiile sanitar veterinare de funcţionare a unităţilor care comercializează produse de origine animala (condiţiile de depozitare; provenienţa alimentelor de origine animala, modul in care sunt manipulate si expuse la vanzare, prezenta vitrinelor frigorifice care sa menţină temperatura corespunzătoare si care sa evite contaminarea produselor)

-condiţiile de funcţionare a unităţilor înregistrate sanitar veterinar din sectorul alimentaţiei publice, a pensiunilor agroturisticce unde se vor organiza mese festive, precum si a pieţelor agroalimcntare in care se comercializează produse de origine animala

-Interzicerea tăierii animalelor în scopul comercializării cărnii sau a produselor rezultate pentru consum public, în alte locuri sau spaţii decat cele autorizate sanitar veterinar;

-modul în care sunt respectate condiţiile sanitar veterinare in târgurile organizate pentru vanzarca animalelor vii

Citește și Crăciun interbelic: De la dezmățul culinar al boierimii, la bucuriile simple ale românului care păstra cu sfințenie cele învățate de la părinți

In cazul în care în urma controalelor oficiale sunt identificate neconformitati, vor fi dispuse masuri în conformitate cu legislaţia in vigoare (retragere/confiscare produselor alimentare, sancţionare contravenţionala, suspendarea sau interzicerea activitatii unităţilor etc)

Sacrificarea porcilor se va realiza în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de porcine şi publicate pe site-ul ANSVSA.

Este interzisă tăierea porcilor în scopul comercializării cărnii în alte locuri sau spaţii decât cele autorizate sanitar veterinar.

Pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, inspectorii sanitari veterinari vor colabora cu reprezentanţii altor instituţii competente clc la nivel judeţean/local (primării, consilii judeţene, AN Al*’, ANPC, IPJ, ele.) organizând acţiuni comune de control în unităţile care produc, procesează, depozitează, şi comercializează produse de origine animală, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate de A.N.S.V.S.A. cu alte autorităţi abilitate.

De asemenea, o atentie deosebită sc acorda în aceasta perioada asupra modului în care se efectuează examenul trichineloscopic a cărnii rezultate din sacrificări pentru consum propriu, din gospodăriile populaţiei, fapt pentru care D.S.V.S.A. Alba a dispus următoarele masuri:

Instruirea în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba a personalului sanitar veterinar de pe raza judeţului Alba care efectuează examen pentru identificarea Trichinelia spp. conform prevederilor legislaţiei in vigoare;

Suplimentarea personalului sanitar veterinar din cadrul Circumscripţiilor Sanitar Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor teritoriale cu personal de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. Alba în vederea asigurării efectuării în bune condiţii a examenului trichineloscopic;

Asigurarea unui program de permanentă, în perioadele 04.12.2017-24.12.2017 si 27.12.2017-07.01.2018 la sediul D.S.V.S.A. Alba şi în cadrul D.S.V.S.A. Alba în vederea confirmării probelor pozitive la Trichinelia spp.

La nivelul judeţului Alba, examenul trichineloscopic se efectuează în cadrul Circumscripţiilor Sanitar Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor din localităţile Alba lulia. Câmpeni, Teius, Aiud, Sebeş, Cugir. Ocna Mureş, Blaj avand un program dc lucru între orele 83M7,)0, în cursul săptâmanii(iuni-vineri) sâmbăta 830-l 500 iar duminica între orele 900-l 300

Pe lângă aceste circumscripţii, în judeţul Alba examenul trichineloscopic mai poate 11 efectuat si în cadrul Cabinetelor Medicale Veterinare private care funcţionează atat Ia nivelul oraşelor cat şi Ia nivelul comunelor din judeţ.

In acest context, pentru evitarea posibilelor toxiinfectii alimentare şi evitarea posibilei infestări cu Trichinelia spp. Direcţia Sanitar Veterinara si pentru Siguranţa Alimentelor Alba recomanda tuturor cetăţenilor :

-Efectuarea examenului trichineloscopic asupra cărnii rezultate din sacrificări pentru consum propriu, din gosposdariile populaţiei, precum si a cumpărării de came si produse de origine animala obţinute numai din unitati autorizate/inregistrate sanitar veterinar

-Consumul de carne de porc numai după ce a fost supusa examenului trichilescopic cu rezultat negativ, evitând in acest fel riscul major de imbolnavire de trichincloza

Pentru porcii diagnosticaţi cu trichincloza, proprietarii pot solicita despăgubirea acestora conform prevederilor HG. 1214/2009 cu condiţia sa fie idcntificaţi(erotaliaţi) şi înregistraţi în B.N.D. şi să deţină documente sanitar veterinare conform legislaţiei sanitar veterinare.

-Comercializarea porcilor vii din gospodăriile populaţiei în târgurile şi oboarele autorizate sanitar-veterinar ca şi mişcarea porcilor de la exploataţiile nonprofesionalc către abator este permisă cu respectarea legislaţiei sanitare veterinare.

-Mişcarea porcilor vii către abator, atunci când trec printr-un târg de animale, sc poate efectua numai dacă animalele sunt însoţite de certificatul de sănătate, de formularul de mişcare şi de documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar. Târgul de animale trebuie să lie autorizat sanitar veterinar şi supravegheat de un medic veterinar.

-La intrarea în târg, solicitaţi medicului veterinar responsabil să facă examinarea animalelor pe care doriţi să le vindeţi şi a documentelor pc care vi le-a eliberat medicul veterinar la plecarea spre târg.

Dacă cel care a cumpărat porcul este verificat în trafic de autorităţi şi nu prezintă documentele sanitare veterinare necesare, cumpărătorul, dar şi vânzătorul sunt pasibili de sancţiuni, iar animalele sunt confiscate şi ucise (ară a sc oferi despăgubiri.

-Este interzisă sacrificarea porcilor şi comercializarea cărnii în târgurile dc animale şi în vecinătatea acestora!

-Comercializarea cărnii de porc neexpertizatâ sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor se sancţionează eonf.HG 984/2005 cu amenzi de până la 40.000 lei.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii