Contract semnat privind amenajarea unei creșe la Blaj

Adăugat la Administrație, Știri

În 28 mai, la Alba Iulia, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar și directorul general al Agenției de Dezvoltare Centru Alba, Simion Crețu, au semnat contractul pentru proiectul Extindere, reabilitare și dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj.

Valoarea totală a investiției este de 2.794.503,14 lei, iar perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv mai 2019 – 31 mai 2021.

Proiectul privind Extinderea, reabilitarea și dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj Apel: POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă schimbarea destinației unei clădiri din grădiniță în creșă prin lucrări de extindere, reabilitare și dotarea adecvată necesităților învățământului antepreșcolar în vederea creșterii accesului, calității și atractivității educației pentru copiii din cadrul Municipiului Blaj. Proiectul ”Extindere, reablitare și dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj” prin obiectivele stabilite contribuie la atingerea obiectivului priorității de investiție POR 10.1.a, respectiv la creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului :

 – Schimbarea destinației unei clădiri din grădiniță în creșă și dotarea corespunzătoare a acesteia ce constă în creşterea numărului de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la 125 dotări/echipamente în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

– Extinderea creșei de la o suprafață desfășurată existentă de 1083,00 mp la o suprafață desfășurată propusă de 1587,74 mp în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

– Adaptarea corespunzătoare a clădirii în care va funcționa creșa în vederea asigurării accesibilității și mobilității persoanelor cu dizabilităţi în cadrul creșei prin realizare rampă de acces, montare bare de sprijin, achiziționarea unui număr de 10 plăcuțe Braille în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

Valoarea totala a proiectului: 2.794.503,14 lei

cheltuieli totale eligibile 2.707.633,14 (din care 2% cofinantare adica 54.152,60)

cheltuieli totale neeligibile: 86.870 lei

Descrierea principalelor lucrări de intervenţie: • Desfacere sarpantei existente. • Desfacerea invelitorii existente. • Extinderea pe orizontala a cladirii existente. • Modernizări privind lucrările de arhitectură (pardoseli, placaje, finisaje, tâmplării, etc.); • Folosirea de materiale de calitate superioară și tehnologii moderne, respectându-se normele și normativele în vigoare specifice învățământului antepreșcolar; • Înlocuirea pardoselilor existente cu alte pardoseli din parchet în toate încăperile; • Construirea pardoselilor spațiilor de circulație (holuri, scări) și servicii (grupuri sanitare); • Tencuielile interioare de la pereți care prezintă fisuri, cojiri sau desprinderi de stratul support vor fi îndepărtate și refăcute; • Implementarea de soluții specifice desfășurării activității de învățămant privind amenajarea și mobilarea interioară a creșei; • Înlocuirea tâmplăriei cu tamplarie PVC tristrat, eficienta energetic • Înlocuirea sistemului actual de încălzire cu unul nou si eficient; • Înființarea și amenajarea grupurilor sanitare, dotarea acestora cu faianță, gresie, alte dotări tehnico – sanitare (chiuvete, vase WC, armături, etc), lucrări de realizare a ventilării /eliminării aerului viciat, precum și dotarea cu alte elemente aferente unui grup sanitar modern (port săpun, uscător mâini, etc.), inclusiv amenajarea unui grup sanitar pentru personal conform normativelor în vigoare; • Refacerea trotuarelor de gardă pe tot conturul clădirii cu panta orientată spre exteriorul clădirii și închiderea rosturilor de dilatare cu cordoane bitumate; • Refacerea integrală a acoperișului după realizarea lucrărilor de extindere.

Referitor la amenajarea spațiului exterior, menționăm faptul că, vor exista amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, ce vor consta în: -sistematizare teren (revenirea terenului la starea inițială după terminarea lucrărilor propuse, trotuare de protecție); -plantații spații verzi (plantații arbori și arbuști, plantații spații gazonate, plantații flori). În ceea ce privește intervențiile cărora le corespund cheltuieli încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile, menționăm faptul că singurele cheltuieli neeligibile, conform devizului atașat sunt cele aferente realizării proiectului tehnic și detaliilor de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului și verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii