Consilierul local Horațiu Clepan, la Unirea FM : Trei proiecte pentru comunitățile marginalizate din Alba Iulia, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Alba Iulia din 23 iunie

Adăugat la Știri

Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, în ședința de Consiliu Local de mâine, trei proiecte prin care vin în sprijinul comunităților marginalizate din municipiu.

Sunt măsuri de incluziune socială şi de combatere a sărăciei. Pentru comunitatea romă, în special, vor fi oferite servicii de consiliere pentru angajare, şcoală după şcoală, consiliere pentru intrarea în legalitate, rezolvarea actelor de identitate şi de proprietate, îmbunătăţirea unor spaţii de locuit sau servicii medicale și sociale. Despre aceste proiecte, finanțate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, a vorbit la Unirea FM consilierul local  Horațiu Clepan.

”Sunt niște proiecte foarte bine venite. Romii sunt o comunitate specială. Sunt mulți care nu pot să se ajute singuri. Și atunci încercăm să îi ajutăm noi. Ideea e că după ce noi le dăm o mână de ajutor să învețe ei să se ajute. Una dintre problemele pe care o au romii este lipsa actelor pe teren și case. Mulți dintre ei, bunicii lor, străbunicii lor, au avut acte pentru casele respective, însă familiile lor fiind tot mai numeroase, s-au pierdut la un moment dat.”

Citește și Cinci regiuni din România, în topul sărăciei europene

  • Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia- MICESA”, cod proiect 101157, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2- Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
  • Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA IULIA 360”, cod proiect 101639,  finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1- Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate , finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
  • Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă”, cod proiect 105088, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1- Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii