casa_mediciCNAS a solicitat furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate să afișeze în incintele în care își desfășoară activitatea, la loc vizibil, pe suport de hârtie sau prin sisteme de afișaj digital, informațiile privind pachetele de servicii oferite și tarifele corespunzătoare. 

„Afișarea acestor informații are ca scop creșterea gradului de informare a pacienților referitor la serviciile medicale și tarifele decontate fiecărui furnizor în parte de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Machetele pe care le vor afișa furnizorii includ și un anunț care înștiințează că pentru serviciile decontate de casa de asigurări de sănătate nu se pot solicita, sub nicio formă, plăți suplimentare de la asigurați”, a declarat Radu Gheorghe Țibichi, președintele CNAS, potrivit unui comunicat de presă.

CNAS precizează că afișarea acestor informații, în formatul stabilit, constituie o obligație a furnizorilor de servicii medicale, prevăzută în Contractul-cadru pentru anii 2016 — 2017, a cărei neîndeplinire poate fi sancționată de casele de asigurări de sănătate.

Pentru îndeplinirea acestei obligații, CNAS a transmis către casele de asigurări de sănătate machetele pentru afișarea informațiilor, urmând ca acestea să fie puse la dispoziția furnizorilor de servicii medicale în termen de trei zile lucrătoare.