Aproximativ 60 milioane de lei, alocate pentru lucrările de înlăturare a efectelor calamităților produse de inundații în iunie-iulie 2018, în Alba și alte 12 județe

Adăugat la Știri

Guvernul a adoptat recent suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor cu suma de 58.966.000 de lei pentru realizarea în regim de urgență unor lucrări necesare înlăturării efectelor calamităților naturale produse de inundații, în perioada iunie-iulie 2018, pe cursurile de apă din județele Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Neamț, Suceava, Vâlcea. Decizia a fost luată prin hotărâre, iar banii provin din Fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului.

Astfel, se vor reface construcţiile hidrotehnice de pe sectoarele râurilor din bazinele hidrografice Vişeu, Caraş, Jiu,  Târlung, Olteţ, Cerna, Olt, Argeş, Ialomiţa, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, Siret. Totodată se vor amenaja albiile acestor cursuri de apă pentru asigurarea secțiunilor de scurgere și se vor consolida malurile în punctele critice. Lucrările propuse în zonele afectate de viituri vor înlătura efectele inundaţiilor, vor preveni şi vor minimaliza riscul la inundaţii, atât al populaţiei cât şi al bunurilor publice/comunitare, astfel, fiind protejate aproximativ 50 de localități de pe raza județelor menționate.

Realizarea lucrărilor prevăzute în prezentul act normativ va conduce la o dezvoltare socio-economică şi de mediu durabilă, având în vedere reducerea semnificativă a riscului la inundaţii. De asemenea, aceste lucrări previn poluarea cursurilor de apă şi a apelor subterane ca urmare a inundaţiilor şi a efectelor asociate lor asupra calităţii ecologice a cursurilor de apă.

În perioada iunie-iulie 2018 un număr important de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, din judeţele menționate, au fost grav afectate de viiturile produse de fenomenele hidrologice periculoase generate de precipitaţiile deosebit de importante cantitativ.  Fenomele hidrologice periculoase cele mai severe s-au înregistrat în bazinele hidrografice Vişeu, Caraş, Jiu, Târlung, Olteţ, Cerna, Olt, Argeş, Ialomiţa, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, Siret unde s-au produs, în mod natural, breșe în diguri, eroziuni avansate ale digurilor, eroziuni ale malurilor şi colmatări ale albiilor care pun în pericol locuinţe şi obiective social-economice.

Sursa.apepaduri.gov.ro

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului/Județul Râul/Amplasament Capacități Valoare totală
(mii lei)
JUDEȚUL ALBA    
 

 

 

 

1

 

 

Regularizare și consolidare pârâu Cricău la Cricău, județul Alba

Valea Cricău, comuna Cricău, localitate Cricău, județul Alba Refacere zid de sprijin  – 65 m
Refacere zid de sprijin subspălat – 200 m
Refacere prag de fund – 8 buc
Decolmatare curs apă – 4 km
Refacere talveg dalat  – 500 m
Refacere baraje stingere torenți – 6 buc
1340
2 Regularizare și consolidare Valea Țelna, județul Alba Valea Țelna , comuna Ighiu, localitatea Țelna, județul Alba Consolidare mal 1,1 km
Refacere apărare de mal din gabioane 40 ml
Refacere praguri de fund din gabioane 3 buc
Decolmatare curs de apă 2,4 km
Zid de sprijin 2 km
Praguri îngropate 20 buc
Rampă acces în albie 4 buc
Recalibrare albie 4 km
Prag cădere 8 buc
10 241

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii