Aproape 2 milioane de lei pentru lucrările de modernizare pentru relocarea Secției de Recuperare a Spitalului Județean Alba Iulia

Adăugat la Știri

Consilierii județeni vor avea de aprobat, în ședința din 12 decembrie, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții„Reparație capitală și schimbare de destinație din școală postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”.

 Expunere de motive

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „reparație capitală și schimbare de destinație din școală postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”, în vederea continuării prestării serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic de execuție. II. Descrierea situaţiei actualeImobilul existent este o clădire tip parter și etaj parțial executat în jurul anului 1980.Spațiile existente nu asigură posibilitatea amenajării tuturor spațiilor necesare funcționării unității sanitare.Investiția avută în vedere propune realizarea intervențiilor la structură și finisaje conform recomadărilor din expertiza tehnică și expertiza energetică, realizarea unui etaj și mansardă peste corpul de clădire existent, execuția unui nou corp de clădire cu subsol parțial parter și trei etaje și execuția unei zone cu subsol și parter.În corpul de clădire existent se vor realiza recompartimentări care să asigure spațiile necesare noii destinații. În întreaga clădire vor fi realizate finisaje adecvate destinației obiectivului, cu materiale de bună calitate, rezistente, care vor asigura o durată de viață mare și ointreținere ușoară. De asemenea vor fi realizate instalații interioare noi.

Impactul socio-economic şi asupra mediului

Realizarea acestuiobiectiv de investiții va genera următoarele beneficii:- creșterea gradului de sănătate a populației județului Alba;- creșterea satisfacției profesionale a medicilor datorită faptului că aceștia vor profesa într-un mediu adecvat, dotat la standarde europene;- creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor medicale oferite;- crearea premiselor dezvoltării în județul Alba a unui spital care să deservească populația întregii regiuni; – creșterea eficienței energetice datorită faptului că toate echipamentele vor fi noi, din clasa energetică A+, iar prin proiect se realizează o eficientizare a utilizării energiei prin folosirea de panouri solare și izolarea termică a clădirilor.VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţuluiFinanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a investiției, conform devizului general, fiind de 21.928.317,18lei, cu TVA inclus.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: – o sectie de recuperare cu o capacitate de 50 de paturi, alcătuită din: • Secţie recuperare neuromotorie – 18 paturi; • Secţie de recuperare, medicină fizicăşi balneologie – 32 paturi – baza de tratament cu o capacitate de 56 de pacienţi (electroterapie, masaj, termoterapie, magnetoterapie, psihoterapie) – ambulator. – spaţii tehnice.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii