61 de firme controlate, două societăți sancționate pentru muncă nedeclarată și amenzi de peste 18.000 de lei, bilanț al inspectorilor ITM Alba

Adăugat la Știri

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. În acţiunile privind identificarea şi sancţionarea „muncii la negru”, echipele de inspectori de muncă au fost însoţite în teren de către cadrele Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba, primind sprijin logistic precum şi protecţie adecvată din partea acestora.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 18–22.06.2018,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 38

Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 2911

Din care – femei : 1623

 • Tineri sub 18 ani- 0

Număr deficienţe constatate:  40

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” : 2

Valoarea amenzilor aplicate : 7.800 lei;

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  7 ;

 • 4 Avertismente;
 • 3amenzi in cuantum de 7.800 lei;

          Entităţi sancţionate pentru muncă nedeclarata : 2

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

           În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:      23

Număr deficienţe constatate: 43

Număr de măsuri dispuse  :   43

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:  9 din care:

                                   -6 avertismente;

                                   -3 amenzi in valoare de 10.500 lei;

Nr. evenimente comunicate : 0

Nr. evenimente cercetate : 0

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii