29 iunie, ședinţă la Consiliul Local Alba Iulia: 40 de proiecte pe ordinea de zi, cele mai multe vizează eliberarea și atribuirea unor licențe de traseu pentru transportul public județean

Adăugat la Știri

Consilierii județeni se întrunesc, maine 29 iunie, în ședința ordinară , la care vor supune spre aprobare 40 de proiecte de pe ordinea de zi, multe dintre acestea vizând eliberarea și atribuirea unor licențe de traseu pentru transportul public județean.

 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă ordinară, în ziua de 29 iunie 2017, ora 11.00, şedinţă care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1).

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului teren intravilan – monument istoric situat în municipiul Alba Iulia, str. Negrileasa şi str. Bayonne, judeţul Alba.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

3. Proiect de hotărâre privind avizarea eliberării licenţelor de traseu de către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, operatorului de transport rutier Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele Alba Iulia – Sîntimbru – Mihalţ şi Alba Iulia – Sîntimbru – Obreja din programul de transport public local al Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

4. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Oraşului Ocna Mureş şi din administrarea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, în vederea funcţionării unui Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

5. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2017.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Ocna Mureş – Noşlac, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Cisteiu de Mureş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Săliştea, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sînmiclăuş, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Aiud – Livezile – Rădeşti, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Gîrbova de Jos – Aiud, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Zlatna, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Pianu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Bucerdea Grînoasă – Bălcaciu, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Draşov – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Galda de Jos – Ighiu – Ighiel, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Bucerdea Grînoasă, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şilea – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Geoagiu de Sus, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Judeţului Alba.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sîntimbru, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

28. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unor suprafeţe de teren pentru posturi de transformare şi reţele electrice subterane de medie tensiune înscrise în CF nr. 70275 Galda de Jos şi CF nr. 70176 Săliştea.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

29. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

30. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 108/16 martie 2017 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2017.
Iniţiator: Dumitru FULEA, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1.05.2013-30.06.2019, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

35. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii de restricţii temporare, parţiale de circulaţie pe unele sectoare ale drumurilor judeţene: DJ 762: limita Judeţul Hunedoara – Dealu Crişului – Valea Maciului – Mărteşti – Vidra – Lunca de Jos – Vîrtăneşti – Burzoneşti – Mihoieşti – (DN75)  şi  DJ 762A: DJ 762 – Vidrişoara – Muntele Găina – limita Judeţul Arad.
Iniţiator: Alin Florin CUCUI, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

36. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  nr. 47 din 23 februarie 2017 cu privire la  aprobarea instituirii de restricţii temporare parţiale de circulaţie pe un sector al drumului judeţean DJ 107H: Coşlariu Nou – Galda de Jos – Cricău – Ighiu – Şard – Gara Şard Ighiu (DN 74).
Iniţiator: Alin Florin CUCUI, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţia de Sănătate Publică Alba şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale.
Iniţiator: Ion DUMITREL, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

38. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Alba din data de 14 aprilie 2017.
Redactat: Vasile BUMBU, Secretarul Judeţului Alba

39. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Alba din data de 24 mai 2017.
Redactat: Vasile BUMBU, Secretarul Judeţului Alba

40. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Alba din data de 6 iunie 2017.
Redactat: Vasile BUMBU, Secretarul Judeţului Alba

41. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Emilia Hîrceagă

redactor știri Radio Unirea FM
e-mail: redactie@radiounirea.ro

Comentarii