23 iunie, ședinţă la Consiliul Local Alba Iulia: Rectificare de buget, modernizări de sedii şi străzi, înfiinţarea Unității de Management a proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia, pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

Consiliul local al municipiului Alba Iulia se întrunește în şedinţă ordinară, pe data de 23 iunie 2017, orele 1300, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia. Pe ordinea de zi sunt 22 de proiecte de hotărâre.

 1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017
 2. Inițierea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții de interes public local ”Dezvoltarea imobiliară de unități locative” și aprobarea asocierii între municipiul Alba Iulia și municipiul Sebeș pentru achiziționarea în comun de servicii de consultanță de specialitate
 3. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 89/2017 a Consiliului local privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017
 4. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF – proiect complex privind ”Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură Serviciul social ”Centru de zi pentru vârstnice Alba Iulia””
 5. Declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Izvorului și N. Labiș situate pe amplasamentul lucrării ”Moderniare drumuri în zona Dealul Furcilor : strada Izvorului, N. Labiș și barbu catargiu din municipiul Alba Iulia”
 6. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia- MICESA”, cod proiect 101157, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2- Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
 7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA IULIA 360”, cod proiect 101639,  finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1- Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate , finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă”, cod proiect 105088, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1- Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
 9. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv”
 10. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Colegiul Tehnic Dorin Pavel”
 11. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Colegiul Tehnic Alexandru Domșa”
 12. Înfiinţarea Unității de Management a proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia –Centru Expozițional Corp Principal „E”
 1. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Centrul Europe Direct Alba Iulia, finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale Comunicare
 1. Repartizarea unor locuințe în municipiul Alba Iulia
 2. Aprobarea unor documentatii de urbanism

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. ANGHEL SALIGNY, solicitant SC PREFCONS SA”,

 Art.2: Nu avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE TRAMA STRADALA REGLEMENTATA PRIN PUZ DEALUL FURCILOR aprobat cu HCL NR. 229/31.07.2014, ART.12, ALBA IULIA, ZONA DEALUL FURCILOR, STR. GEORGE SAND, solicitant BUCUR VASILE si BUCUR ANA,

 Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADA DIMITRIE ANGHEL, ALBA IULIA, STR. DIMITRIE ANGHEL, solicitant CRAIFALEAN VALENTIN DAN, CRAIFALEAN ANA MARIA, CRISAN TEODOR DANIEL, CRISAN DALIA TEODORA, COZMA ADRIANA MARIA, TIRLEA IACOB, TIRLEA ANA, MICU DARIUS SORIN”,

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SI DOTARE CLINICA MEDICO CHIRURUGICALA – A DOUA CONSTRUCTIE PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.58, solicitant SC UROPROMED SRL”,

 Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 11 LOCUINTE INDIVIDUALE INSIRUITE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. SOARELUI, NR.16, 18, 20, solicitant LAZAR GABRIELA LILIANA”,

 Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE- A DOUA CONSTRUCTIE PE PARCELA, ALBA IULIA, OARDA DE JOS, STR. BIRUINTEI, NR.29, solicitant SC ATLANTA CONSTRUCT SRL”,

 Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA, STR. VASILE GOLDIS, NR. 63, solicitant SC MASTER CLUB SRL”,

 Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA , STR. EMIL RACOVITA, NR. 38 , solicitant S.C. SELCAN TOUR S.R.L.”,

 Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR.4A, solicitant PROD COM LAZAR”,

 Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE, CU REGIM DE CONSTRUIRE INSIRUIT, CUPLAT SI IZOLAT – MODIFICARE ZONA AMENAJARI SPORTIVE PUBLICE UTR V1b, ALBA IULIA, MICESTI, intersectie STR. GARDA cu STR. STADIONULUI, solicitant PLESA MARIA”,

 Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+5+PENTHOUSE; P+6+PENTHOUSE, ALBA IULIA, STR. ANGHEL SALIGNY, solicitant I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII si RIVIERA REZIDENCE SRL,

 Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADA SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, intre STRAZILE ZENIT SI HATEG, solicitant ONEA ELENA SI TOTH GHEORGHE”,

 Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. ION LANCRANJAN, NR.24, solicitant SC ANTONIA INVEST CONSULTING SRL”,

 Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE CALE DE ACCES DIN STRADA PETUNIEI – MODIFICARE PUZ aprobat HCL NR. 22/01.2017, ART.5”, ALBA IULIA, STR. PETUNIEI PASTIU NISTOR, PASTIU MARIA, COJOCARU CARLA, COJOCARU DORIN, SC CATA & MARI SWEET SRL,

 Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, PACLIȘA, STR. BRANDUSEI, solicitant LODROMAN EMANOIL”,

 1. Alipirea unor imobile, proprietatea municipiului Alba Iulia situate în Alba Iulia – Micești
 1. Propunerea de modificare în parte a Ordinului Prefectului nr. 2155/5.11.1997 conform Sentinței civile nr. 3056/8.11.2016
 2. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Brândușei, FN
 1. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții
 2. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției
 1. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Cetății, nr. 2
 1. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Albăstrelelor, nr.20

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii