16 martie, ședință la CJ Alba: Aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al Municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

Consiliul Judeţean Alba se întrunește  în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 16 martie 2018, ora 1100, ședință ce va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde: 

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 103D: DN 1 – Decea – DN 1 Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba
  1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă Staţie de tratare a apei Săsciori – proprietate publică a Judeţului Alba, situată administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeşel  Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba
  1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) – Săliştea (DJ 705 E), județul Alba” Inițiator: Alin Florin CUCUI, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al Municipiului Blaj,  în vederea realizării  în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă” Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii