Februarie 1785: Horea și Cloșca, conducătorii răscoalei țărănești de la 1784 din Transilvania, erau executați prin tragere pe roată, pe Dealul Furcilor

Adăugat la Știri

In 1785, pe 28 februarie, Horea si Closca, conducatorii rascoalei taranesti de la 1784 din Transilvania, erau executati prin tragere pe roata. Prin trădare, HOREA şi CLOŞCA au fost prinşi pe 27 decembrie 1784 în pădurea Scorăcetului din munţii Gilăului iar, pe 30 ianuarie 1785, CRIŞAN a fost prins între Ponor şi Mogoş. Cei trei viteji conducători ai răscoalei au fost duşi, legaţi în lanţuri, la închisoarea din cetatea Alba Iulia.

Contele Anton Iancovici, trimisul împăratului, a fost desemnat să judece pe cei trei căpitani ai răscoalei. Acesta a adunat probe, timp de o lună, prin interogarea căpeteniilor şi ai altor martori. Înainte de execuţie HOREA şi CLOŞCA au fost purtaţi, în lanţuri, prin satele de pe valea Mureşului, dintre Alba Iulia şi Deva. S-a dat cea mai grea sentinţă prevăzută de codul penal terezian, anume frângerea cu roata, de jos în sus.

HOREA şi CLOŞCA au fost executaţi în ziua de 28 februarie 1785, pe Dealul Furcilor, în prezenţa a 5000 de ţărani români, aduşi sub „poruncă aspră” din patru comitate câte şase din fiecare sat, din care trei bătrâni şi trei tineri. CRIŞAN a fost găsi mort, în celulă, pe 13 februarie 1785. Ziua următoare contele Iankovich pronunţă sentinţa asupra cadavrului. Pe 16 februarie corpul este decapitat şi despicat în 4 bucăţi , care după câteva zile sunt bătute în cuie pe stâlpi în localităţile: Cărpiniş, Abrud, Bucium, Mihăileni şi Brad

Trupurile lui HOREA şi CLOŞCA au fost tăiate în patru părţi, puse în coşuri pe cai şi purtate prin 4 comitate pentru înfricoşarea si umilirea românilor si apoi expuse pe stâlpi în 10 localităţi, unde rezistenţa răsculaţilor a fost mai puternică.

Cine sunt cei trei iobagi plini de cutezanţă: HOREA, CLOŞCA şi CRIŞAN?

HOREA era iobag al statului din domeniul fiscal al Zlatnei. Se născuse în 1730 în comuna Albac. Numele adevărat era Vasile Nicola zis Ursu. Flăcău fiind i s-a spus HOREA , pentru că el cânta duios din fluier, de dor şi de jale. Se spune că avea şi un glas atât de puternic încât, când începea să cânte, se auzea până la casa lui CLOŞCA din Cărpiniş, la 5 kilometri sud de Câmpeni. Atinsese vârsta de 50 de ani şi îndurase zeci de ani ca iobag al statului şi apoi ca jeler pe domeniul Gilăului, nedreptăţi din cele mai apăsătoare. A parcurs de 4 ori calea Vienei pentru a cere libertate şi dreptate pentru poporul său. Toţi ţăranii cât şi autorităţile statului 1-au considerat ca prim conducător al răscoalei.

CLOŞCA al doilea conducător al răscoalei, era iobag al statului din Cărpiniş, lângă Roşia Montană. Numele său adevărat era Ion Oargă. I s-a dat din copilărie porecla de „cloşca” pentru că în jocurile sale cu alţi copii avea întotdeauna rolul cloştii care îşi apăra puii de uliu. Şi CLOŞCA i-a rămas numele. În 1784 avea 37 de ani. De tânăr şi-a câştigat încrederea iobagilor din zona Abrudului. La însoţit pe HOREA la Viena în primele 3 călătorii: 1779,1780 şi 1782.

CRIŞAN al treilea conducător al răscoalei era tot iobag al statului. Avea 52 de ani. S-a născut în comuna Vaca (astăzi satul Crişan, comuna Ribiţa, judeţul Hunedoara), de pe Crişul Alb. De aceea i s-a spus CRIŞAN. Numele sau adevărat fiind Giurgiu Gheorghe. În tinereţe a făcut mulţi ani de cătănie, în slujba împăratului într-un regiment format în majoritate din români. Aici a deprins meşteşugul ostăşesc pe care îl va folosi în desfăşurarea răscoalei.

Sursa:dacoromania-alba.ro

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii