Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și, din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

Citește și Doar 4 unități administrative din județul Alba au solicitat fonduri pentru reabilitarea şcolilor în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare

Probele se vor desfășura pe 12 octombrie, proba scrisă și  interviul și evaluarea CV-ului, în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie.

Pe 18 noiembrie vor fi afișate rezultatele inițiale, între 21 și 23 noiembrie se vor putea depune contestații, iar până pe 9 decembrie vor apărea rezultatele finale. Apoi, pe 16 decembrie va avea loc validarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister.