Zsolt Calman, ITM Alba, la Unirea FM: Nu mai constituie infracțiune primirea la muncă a mai mult de 5 persoane

Adăugat la Știri

Codul muncii a suferit modificări majore în ceea ce privește definirea muncii nedeclarate și s-au majorat semnificativ amenzile pentru așa-numitele „munca la negru” și „munca la gri”. Nu mai constituie infracţiune şi nu se mai sancţionează cu închisoare primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă. Potrivit noilor modificări, acest lucru nu se mai considera fapta de natura penală, a declarat la Unirea FM, Zsolt Calman, inspector șef adjunct al ITM Alba.

Zsolt Calman: ”S-a abrogat prevederea referitoare la infracțiunea, în cazul în care se utilizează mai mult de 5 persoane fără forme legale. În acest moment, nu mai există această infracțiune. Toate t sunt contravenții, se sancționează cu amendă, indiferent de numărul persoanelor.”

O altă modificare importantă constă în faptul ca angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Citește și Zsolt Calman, ITM Alba, la Unirea FM: 6 accidente de muncă mortale, în județul Alba, în primele 10 luni

Contravenţii și amenzi:

-primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract de muncă, se sanctionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

-primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

-primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

-primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din amenda, inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la lit a-c, inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii