Taxe speciale și impozite, organizarea și funcționarea parcărilor publice cu plată din oraș, pe ordinea de zi a ședinței CL Alba Iulia din 29 martie

Adăugat la Administrație, Știri

Consiliul local al municipiului Alba Iulia se întrunește  în şedinţă ordinară, pe data de 29 martie 2019, orele 1300, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6. 

I Proiecte de hotărâri privind : 

 1. Reanalizarea art. 9 lit. „c” și art. 15 lit. „b” din HCL nr. 462/2018 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019
 1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 4/2019 a Consiliului local  al municipiului Alba Iulia privind încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat nr. 73998/27.07.2018 dintre UAT Municipiul Alba Iulia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de   transport public – autobuze electrice”
 1. Aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis 2019”
 1. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „5G-VICTORI”  finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020
 1. Aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor  sociale din municipiul Alba Iulia
 1. Organizarea evenimentului ”Ziua internațională a romilor  – 8 aprilie” în anul 2019
 1. Modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului public” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării
 1. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, DEPOZIT, ATELIER INTRETINERE AUTO SI LOCUINTE DE SERVICI, ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, FN, solicitant SC URS CONSTRUCT SRL”.

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, ALBA IULIA, STR. FABRICILOR, NR. 2, solicitant SC PRIMA SEMENTI SRL”

 Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. GHEORGHE MAGHERU, NR. 9, 11, solicitant DARAMUS ADRIANA

MARIA”.

 Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ APROBAT CU HCL 195/2013 PRIN MODIFICARE ZONIFICARE DIN UTR DS(CULTE) IN L1(LOCUINTE INDIVIDUALE), ALBA IULIA, STR. BABA NOVAC, FN, solicitant DAN VASILE VIOREL, DAN BOGDAN IOAN, DAN VASILE DANIEL,

DAN PETRU VASILE, DAN DOINA FLOARE”.

 Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA SERVICII SI CREARE ACCES, ALBA IULIA, SOSEAUA DE CENTURA, NR. 18, solicitant

TODORAN SORIN VASILE, TODEA RAMONA”.

 Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE GRADINITA LA CENTRU CRESTIN, ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 42H, solicitant ASOCIATIA

CENTRU CRESTIN”

 Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA, STRADA STEFAN CEL MARE, NR. 8, solicitant HATEGAN ANA MARIA LUISA”.

 1. Aprobarea unui act adițional la contractul de administrare nr.71.917/2015 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 1. Închirierea prin licitaţie publică a 8 imobile(terenuri) situate în Alba Iulia, Parcul Unirii, B-dul Transilvaniei, str.Calea Moților, Cetatea Alba Carolina, în vederea amplasării a 7 tonete destinate vânzării de înghețată și a unei tonete destinate vânzării de covrigi
 1. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri-păşuni proprietate privată a municipiului Alba Iulia
 1. Revocarea Hotărârii nr.348/2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia
 1. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.11
 1. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. P-ța Consiliul Europei, nr.2A, bl.32D, ap.8
 1. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Ariesului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.8
 1. Aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor obiecte de inventar şi mijloace fixe
 1. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, strada Nazareth Illit
 1. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – strada Alexandru Vlahuță
 1. Atribuirea în proprietate solicitanțiilor, proprietari ai apartmentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții
 1. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Salviei
 1. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, zona Oarda
 1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat a municipiului Alba Iulia asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 143 A
 1. Repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe
 1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 92/2006 a Consiliului local privind reguli pentru amplasarea locuințelor colective în Municipiul Alba Iulia
 1. Măsurile de asigurare a transparenței decizionale în elaborarea și prezentarea proiectelor de hotărâre de consiliu local
 • Diverse
 • Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna aprilie 2019.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii