Acasă » Posts tagged with » domeniile
Domeniile și studiile universitare de master pentru 2017-2018

Domeniile și studiile universitare de master pentru 2017-2018

Guvernul a aprobat domeniile și programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, locațiile geografice de desfășurare a acestora, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018. […]