Tabere sociale, în Alba, pentru 65 de elevi, la Arieșeni

Adăugat la Știri

Și în acest an Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba, organizează tabere cu caracter social pentru elevi, in perioada vacanţelor şcolare.

Beneficiarii taberei sociale sunt 65 de elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie( maxim 950 lei/membru de familie).

Daca numărul elevilor este mai mare, selecţia acestora se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale din ultimul an şcolar încheiat, performanţe sportive şi artistice.Prioritate vor avea elevii care nu au mai beneficiat niciodată de o tabară socială.

Şcolile centralizează dosarele de participare pentru elevi şi le trimit spre avizare Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba. Pentru completarea dosarelor, şcolile pot cere acte doveditoare referitoare la anchetele sociale, de la primăriile de care aparţin elevii.

Dosarul de selecţie pentru fiecare beneficiar va cuprinde:

cerere tip (conform anexa)

Documente care atestă faptul ca elevul este provenit din familii al căror venit mediu lunar pe membru de

familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (ancheta sociala).

adeverinţa care atestă calitatea de elev în învăţământul de stat şi media generală din ultimul an şcolar

încheiat; obligatoriu media 10 la purtare sau calificativul FOARTE BINE

certificat de naştere , CI (copie)

avizul epidemiologie pentru fiecare elev( eliberat de către medicul de familie cu 2 zile înainte de plecarea în tabără), iar cadrul însoţitor va avea carnetul de sănătate cu analizele medicale anuale efectuate(analize solicitate anual de către unitatea de învăţământ).

Oferta noastră cuprinde o serie a câte 5 zile (5 nopţi) în centrul de agrement Arieseni, în cursul vacanţei de vară 2018 , perioada 05-10.08.2018, pentru un număr de 65 de elevi plus 6 cadrele didactice însoţitoare.

Se va asigura gratuitate ( cazare, masa, transport) la un cadru didactic însoţitor pentru un grup de 10 elevi beneficiari.

Vă rugăm ca pâna în data de 18 iunie 2018 să ne transmiteţi documentele care să ateste cele menţionate mai sus, la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba , str. Dr. Ioan Raţiu nr. 34 Alba Iulia .

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba va centraliza aceste date, va verifica documentaţia ataşată şi va aproba desfăşurarea taberelor în limita bugetului disponibil.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii