Studenții albaiulieni se pot înscrie în programul ,,Tabere Studențești” 2017 : Înscrierile se fac până în 22 mai

Adăugat la Știri

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul programului ,,Tabere Studențești” -2017, vor depune cererea de solicitare în perioada 24 aprilie – 22 mai 2017 la secretariatele facultăților.

Completarea și depunerea cererii tip se face direct la secretariatele facultăților, în perioada de depunere a cererilor. Cererile tip se vor găsi și la secretariatele facultăților, completată și semnată, prin fax, la numărul de contact afișat o dată cu metodologia sau completată, semnată și scanată, prin e-mail, la adresa de contact afișată o dată cu metodologia.

Cererile vor fi semnate de studenți și vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extra-curriculare sau încadrarea în unul din cazurile sociale. Cererile se înregistrează de secretariatele facultăților.

      NUMĂRUL DE LOCURI PE FACULTĂȚI

Nr. crt. Facultatea Nr. studenți buget licența – zi Nr. studenți buget masterat – zi Total

studenți buget – zi

Coeficient de distribuire locuri

(nr. total studenți bugetați pe facultăți  / nr. total studenți bugetați UAB)

Nr. locuri în tabere

(col.2xcol.3)

0 1 2 3 4 5 6
1. Facultatea de Istorie şi Filologie 173 81 254 10,0 5
2. Facultatea de Științe Economice 461 114 575 22,7 11
3. Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 479 60 539 21,3 10
3. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 738 120 858 33,8 16
4. Facultatea de Teologie 256 53 309 12,2 6
  TOTAL 2107 428 2535 100

48

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară 2017, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții

  1. a)      sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și sunt finanțați de la bugetul de stat (fără taxă);
  2. b)     sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la studii universitare de licență și masterat;
  3. c)      sunt integraliști  – studenți care au promovat la toate disciplinele de studiu în anul precedent
  4. d)     au vârsta de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin.2, lit. a.

Pentru categoria de studenți cazuri sociale nu se aplică criteriul de la lit. c)  – student integralist – ierarhizarea a cestora făcându-se exclusiv în baza criteriilor sociale.

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

  1. a) cazurile sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, rromi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, reprezentând 20% din locurile repartizate universității.
  2. b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățământ în anul precedent de școlarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice și sportive, în pondere de minim 15% din aceștia;
  3. c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților care s-au evidențiat prin activități cultural-artistice desfășurate, care vor fi selectați de către Casele de Cultură  ale Studenților, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea, publicate pe site-ul propriu până la începutul primei serii de tabără.
  4. d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice  și sportive realizate în cadrul asociațiilor și federațiilor studențești.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii