Ședință extraordinară la Consiliul Județean Alba, astăzi : Cinci proiecte pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

consiliu administratieConsiliul Judeţean Alba se reunește  în şedinţă extraordinară pe data de 10 octombrie 2016, ora 1000, şedinţă ce va avea loc în sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. Pe ordinea de zi sunt cinci proiecte de hotărâre.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi unităţile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului judeţean 107 I în vederea promovării şi implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 107 I: Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat
  • DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARA 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1, stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte Nr. POR 2016/6/6.1/1

Iniţiator : Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare drum judeţean DJ 107 I: Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcăreşti – Bîrleşti Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuculeşti – Bucium – Izbita – Coleşeni – Bucium Sat
  • DN 74 (Cerbu)” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Iniţiator : Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

  1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. 24 ianuarie, nr. 6, judeţul Alba,

Iniţiator : Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Institutul Teologic Romano – Catolic Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei Internaţionale Ştiinţifice ”Viaţa Bisericii în perioada Principatului Transilvaniei”

Iniţiator : Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016

Iniţiator : Dumitrel Ion, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

  1. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Prezenta dispoziţie se afişează la sediul Consiliului Judeţean Alba, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii