„Scrisoarea de aşteptări”, punct de pornire pentru angajarea administratorilor firmelor de stat

Adăugat la Știri

gramaticaAutorităţile vin cu o nouă abordare a modului în care vor fi recruraţi administratorii întreprinderilor de stat. Statul va elabora ceea ce se cheamă „scrisoare de aşteptări”, în care explică cerinţele sale de la viitorul angajat. Candidaţii trebuie să răspundă printr-o „declaraţie de intenţie”, iar ce scriu acolo contează în decizia de angajare.

„Acest document va stabili performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare vizavi de eventuale obligații de serviciu public pe care le poate impune asupra întreprinderii. Ulterior, pe baza scrisorii de așteptări se vor determina, în Planul de Administrare al întreprinderii publice, obiectivele de performanță asumate de conducerea societății, detaliate la un nivel și mai mic de granularitate în contractele de mandate”, scrie în document.

Întâi va fi elaborată o astfel de scrisoare standard, care va fi adaptată pentru fiecare întreprindere de stat în parte.

„Ministerul Finanțelor Publice va elabora un format de scrisoare de așteptări, drept cadru unitar valabil pentru toate întreprinderile publice, care să își mențină însă un nivel de flexibilitate pentru ca CA și directorii să poată acționa pentru conducerea societății. Respectând acest format, autoritățile publice tutelare vor elabora pentru fiecare întreprindere publică în parte câte o scrisoare de așteptări”, se mai arată în ghid.

Citește și Peste 84.500 de salariați în Alba, potrivit ultimelor date statistice: Cât este câștigul salarial

„Candidații la poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație vor formula răspunsuri specifice – raportat și la scrisoarea de așteptări – sub forma unei declarații de intenție, urmând ca în derularea procesului de selecție descris în legislația în vigoare, unii dintre aceștia să fie selectați și desemnați administrator”, se mai spune în ghid.

Ghidul spune cum se va desfăşura procesul de selecţie a administratorilor şi dă şi câteva indicii asupra unor cerinţe necesare angajării: 5 ani experienţă managerială, cel puţin 5 ani experienţă profesională şi „educaţie economică adecvată”.

În mod obligatoriu, majoritatea administratorilor întreprinderii publice (fie ea societate sau regie autonomă) va fi alcătuită din administratori independenți. Toți membrii CA, inclusiv cei selectați din cadrul autorității publice tutelare (funcționari publici sau alt tip de personal contractual) ar trebui să aibă experiență profesională de minimum 5 – 10 ani și studii adecvate (în sectoarele financiar, economic, juridic, administrativ) și 5 ani experiența managerială. Nu trebuie ca toți membrii CA să aibă experiență profesională în industria în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanță discuțiilor și activității membrilor CA. Cu toate acestea, unii dintre ei trebuie să aibă și acest tip de experiență sectorială. De asemenea, este esențial ca toți membrii CA să aibă o educație economică adecvată și o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării”.

Statul este încă acţionar unic sau majoritar la mare parte din economia românească. În prezent, sunt 253 de întreprinderi aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea organelor administrației publice centrale, și alte 1.090 la administrația locală. În total, întreprinderile publice au o pondere de 6-8% din PIB şi angajează 4% din numărul total de salariaţi din România.

Sursa:economica.net

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii