Rezultatele la ADMITERE, publicate: La ce licee vor învăţa absolvenţii clasei a VIII-a după REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ

Adăugat la Știri

Vineri, dis de dimineață, Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat rezultatele admiterii la liceu pe anul acesta, după ce a avut loc repartizarea computerizată.

Admiterea în liceu s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv. Nu au participat la această repartizare computerizată elevii care au ales învăţământul profesional, seral sau cu frevenţa redusă şi nici cei care au optat pentru liceele vocaţionale. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională, care contează în proporție de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, cu o pondere de 20%. Rezultatele pot fi consultate pe site-ul www.admitere.edu.ro.

73,2% dintre candidaţii prezenţi la Evaluarea Naţională (106.999) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5.

Un număr de 459 de absolvenţi de gimnaziu au luat media generală 10.

Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost repartizaţi va putea fi făcută între 15 şi 18 iulie. Școala va începe în această toamnă, la 9 septembrie 2019.

Vezi aici repartizarea computerizată în județul Alba

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 – 2020

23 iulie 2019: afişarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

24-25 iulie 2019: înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

26 şi 29 iulie 2019: desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24-30 iulie 2019: primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare

Repartizare licee 2019 Edu.ro. 31 iulie-1 august 2019: repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată

1 august 2019: transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii