„#POTALTFEL!” – campanie naţională de prevenire a consumului de canabis, derulată și în Alba

Adăugat la Știri

Marţi, în cadrul unei conferințe de presă, la sediul CPECA Alba a fost lansată campania naţională media de prevenire a consumului de canabis „#POTALTFEL!”. Campania, care va fi implementată în perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2018, este fundamentată pe Studiul național în populația generală privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, corelativ cu Studiul în populaţia şcolarizată cu vârsta de 16 ani – ESPAD 2015, studii care relevă, la nivel naţional, o creştere a consumului de canabis.

Activitatea este finanțată prin Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, aprobat prin HG nr. 684/2015. Campania reprezintă un răspuns integrat și complet în planul politicilor publice, cu rol emergent în dinamica consumului de droguri din România.

„#POTALTFEL” are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei generale (15-64 de ani), cu accent pe populaţia şcolară (15-24 de ani), asupra efectelor medico-psiho- sociale ale consumului de canabis, în vederea neînceperii, respectiv, evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat de canabis.

Beneficiarii direcţi ai campaniei sunt:

 • 201.216 de persoane din populaţia generală (10%), cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani, care vor primi informaţii cu privire la efectele medico-psiho- sociale ale consumului de canabis, prin promovarea spotului video al campaniei.
 • 51.550 de tineri din segmentul de vârstă 15-24 ani şi 1692 de cadre didactice, din care:

– 9.250 de tineri cu vârsta de 15-24 de ani, informaţi cu privire la efectele consumului de canabis, în cadrul activităţilor de petrecere a timpului liber;

– 42.300 elevi de liceu și studenți, cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, informaţi, sensibilizaţi şi conştientizaţi cu privire la consumul de canabis;

– 1.692 de profesori din unităţile liceale și de învăţământ superior, care vor beneficia de activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la consumul de canabis.

Beneficiarii indirecţi sunt estimaţi a fi 80.000 de elevi și studenţi, 3000 de cadre didactice din mediul şcolar şi universitar, precum şi peste 100.000 de membri ai comunităţii. Obiectivele campaniei vor fi atinse prin desfăşurarea, la nivel naţional, a următoarelor activităţi:

 • promovarea campaniei în mediul TV, on-line și presa scrisă pe întreaga durată a campaniei;
 • sesiuni de prevenire a consumului de canabis în instituții de învățământ, pentru categoria de vârstă 15-24 de ani;
 • activităţi de informare și promovare a alternativelor de viață sănătoasă, în zone în care tinerii aleg sa-și petreacă timpul liber (spaţii recreaţionale), cu sprijinul voluntarilor ANA.
 • activități de informare în comunitate, cu ocazia marcării Zilei Internaționale Împotriva Traficului și Consumului Ilicit de Droguri 2018

Canabisul în România

Studiul în populaţia generală (General Population Survey) este considerat a fi un indicator epidemiologic cheie, utilizat la nivel mondial, pentru estimarea consumului de droguri în populaţia generală.

De ce canabis? Pentru că:

 • Este cel mai consumat drog ilicit la nivelul populației generale.
 • Consumul de canabis prezintă asocieri semnificativ statistice cu alte tipuri de adicţii.
 • Consumul de canabis furnizează o cazuistică importantă în rândul urgenţelor medicale cauzate de consumul de droguri.
 • Consumul de canabis determină cea mai mare pondere a admiterilor la tratament ca urmare a consumului de droguri.

De ce această populație țintă? Pentru că:

 • Grupa de vârstă care înregistrează cele mai mari prevalenţe ale consumului de canabis pentru toate perioadele de timp.
 • Grupa de vârstă cu cea mai scăzută percepţie asupra riscului ridicat pentru consumul regulat de canabis.
 • Grupa de vârstă cu cea mai ridicată percepţie asupra disponibilităţii canabisului pe piaţa drogurilor.
 • Grupa de vârstă în care are loc debutul în consum pentru majoritatea consumatorilor de canabis.
 • Grupa de vârstă în care se află majoritatea celor care ajung în secţiile de urgenţă ca urmare a consumului de canabis.
 • Grupa de vârstă în care se află majoritatea celor care solicită tratament ca urmare a consumului de canabis.

Conform Studiului în populaţia generală privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, realizat de specialiştii ANA o dată la trei ani, la nivelul populaţiei generale se identifică o prevalenţă de-a lungul vieţii a consumului de canabis de 5,8%. Prevalenţa în ultimul an a consumului de canabis este de 3,2%, în timp ce, pentru consumul din ultima lună, se observă o prevalenţă de 1,4%.

Consumul de canabis este mai prevalent în rândul bărbaţilor, indiferent de perioada de timp analizată. Pentru toate tipurile de prevalenţe (de-a lungul vieţii, în ultimul an şi în ultima lună) există diferenţe statistice semnificative și asocieri pozitive între consumul de canabis şi gen. Peste o treime dintre respondenţi (35%) au început acest tip de consum la vârste relativ mici (sub 19 ani), în timp ce, 43% dintre cei chestionaţi au declarat debut în consumul de canabis la vârsta de 20-24 ani.

Cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani, iar media vârstei de debut este de 21,3 ani. Pentru toate tipurile de prevalenţă, se observă valori mai mari ale consumului de canabis pentru cei din categoria de vârstă 15-24 ani, faţă de cele observate în rândul populaţiei generale.

Potrivit datelor rezultate, un comportament adictiv atrage după sine şi alte tipuri de comportamente de acest fel. Astfel, dintre cei care au consumat cel puţin o dată în viaţă canabis, 9,1% au consumat cel puţin o dată în viaţă şi cocaină/crack, 6,2% au consumat cel puţin o dată în viaţă şi ecstasy, iar 3,1% au consumat cel puţin o dată în viaţă şi heroină.

Proporţii similare de policonsum se regăsesc şi în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, care au declarat consum de canabis cel puţin o dată: 6,9% au consumat cel puţin o dată în viaţă şi cocaină/ crack, 6,1% au consumat cel puţin o dată în viaţă şi ecstasy, iar 0,9% au consumat cel puţin o dată în viaţă şi heroină.

În plus, atât în populaţia generală, cât şi în categoria de vârstă 15-24 ani, există asocieri pozitive între consumul de canabis de-a lungul vieţii şi consumul de tutun, ecstasy, cocaină/crack, LSD,ciuperci halucinogene, amfetamine şi NSP.

Studiul în populaţia şcolarizată cu vârsta de 16 ani – ESPAD 2015 reprezintă cel mai extins proiect internațional de cercetare axat pe studiul consumului de substanțe psihoactive la adolescenți în vârstă de 15-16 ani. În anul 2015, a avut loc implementarea celui de-al cincilea astfel de studiu, la care România a participat cu un eşantion de 3500 elevi.

Au fost înregistrate prevalențe ale consumului de canabis/haşiş, după cum urmează: 8,1% – de-a lungul vieții, 6,1% – în ultimele 12 luni și 2,9% – în ultimele 30 zile.

Consumul de canabis se află pe poziţia a 2 a, după consumul de inhalante, în ceea ce priveşte debutul precoce.

Astfel, 1,4% din cei care au declarat consum de canabis au iniţiat acest tip de consum la vârsta de 13 ani.

În ceea ce privește disponibilitatea percepută pe piața drogurilor, canabisul este menționat pe al doilea loc (după noile substanţe psihoactive – NSP) în ”topul” drogurilor cel mai ușor de procurat, de aproximativ 14% dintre adolescenţii de 16 ani.

Doar aproximativ o treime dintre adolescenții de 16 ani din România consideră consumul experimental (o dată/ de două ori) și ocazional (rareori) de canabis ca având un risc ridicat(37,5%, respectiv 37,2%).

Consumatorii de canabis care au solicitat asistență fac parte din populația tânără, cele mai multe persoane (peste 50%) având vârsta cuprinsă în intervalul 15-24 ani, vârsta medie la debutul în consumul de canabis fiind de 20,6 ani. In ceea ce priveşte indicatorul “Urgente medicale cauzate de consumul de droguri”, in ultimii 3 ani, s-a observat o tendinţă de creştere a cazuisticii privind consumul de canabis.

În 2015, au fost raportate 587 cazuri de urgenţe medicale pe fondul consumului de canabis (consum singular sau în combinație), ceea ce înseamnă o creștere cu 29,6% a acestei problematici față de nivelul anului anterior, când au fost înregistrate 453 astfel de cazuri. În 58,3% dintre aceste cazuri, persoanele aveau vârsta sub 25 ani, iar 40% dintre acestea erau elevi sau studenţi.

Tudor Stan

redactor Radio Unirea FM
Mobil: 0756.638.321
email: tudorstan90@gmail.com

Facebook 

Comentarii