Peste 7 milioane și jumătate de lei, pentru extinderea şi dotarea UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Adăugat la Știri

Sistemul sanitar, atât la nivel naţional cât şi la nivel judeţean, prezintă infrastructură subdimensionată şi echipamente depăşite, precum şi o capacitate redusă a serviciilor de sănătate furnizate populaţiei, manifestate în distribuţie inegală a asistenţei medicale publice. Această situaţie conturează o capacitate redusă a sistemului medical de a răspunde nevoilor populaţiei ce accesează şi acest tip de serviciu – cel al serviciilor medicale de urgenţă.

În cazul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia, în speţă a Unităţii de Primire Urgenţe, pe lângă uzura fizică şi fragmentarea serviciilor, ca urmare a spaţiului actual insuficient si neconformitatea unor spaţii, se mai înregistrează şi o acută nevoie de echipamente moderne pentru abordarea urgenţelor, inclusiv pentru pacienţii provenind din cadrul grupurilor vulnerabile.

UAT Judeţul Alba doreşte să acceseze fonduri în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe.

În acest sens, ca singur solicitant eligibil, UAT Judeţul Alba a achiziţionat serviciile de proiectare faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de investiţii pentru „Extindere şi Dotare Unitatea Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, încheindu-se contractul de servicii nr. 24.106/1.342/21.12.2017 cu SC Birou de Proiectare Străjan SRL Alba Iulia.

Prin proiect se propune extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgete Alba Iulia. Suprafaţa construită desfaşurată existentă este de 823,11 mp, iar suprafaţa construită desfaşurată propusă a extinderii este de 855,90 mp (subsol – 392,5 mp + parter – 463,4 mp), astfel Unitatea de Primiri Urgenţe va avea în final o suprafaţă construită desfaşurată totală de 1679,01 mp.

Citește și Salvați Copiii și Libris au dotat maternitatea Spitalului din Alba Iulia cu aparatură medicală performantă în valoare de 21.000 de euro

Prin proiectul de investiţie se propune reorganizarea unor spaţii din UPU existent, realizare corp extindere UPU şi corp extindere decontaminare (realizare Filtru decontaminare), amenajări exterioare şi dotări (echipamente şi aparatură medicală, mobilier, dotări IT, dotări pentru curăţenie, mobilier – birotică).

 1. Reorganizare spaţii UPU existent

Pentru asigurarea legăturilor funcţionale cu extinderea propusă se vor realiza intervenţii la elementele structurale ale construcţiei existente şi menţinute (corp B), prin spargerea locală a parapeţilor de ferestre (7 buc) din ax longitudinal D, iar elementele structurale adiacente golurilor noi rezultate se vor consolida prin cămăşuire cu beton armat monolit (torcretat) de 10 cm grosime .

Se propune extinderea spaţiilor existente de Urgenţe Majore şi Resuscitare, prin realizarea unor legături funcţionale cu corpul propus de extindere. Salonul observaţie cazuri de scurtă durată este înlocuit de spaţiul Urgenţe Minore care se extinde şi în corpul propus. Salonul observaţie cazuri de scurtă durată devine cameră pentru spitalizare provizorie, prevazută cu grup sanitar.

Deasemenea se propune relocarea pediatriei în corpul nou propus şi crearea unui compartiment complex. În locul pediatriei existente se realizează spaţiul pentru consultaţii urgenţe cod alb şi albastru “ Fast Track “. Spaţiul secretariatului se mută în corpul nou, iar în locul acestuia se realizează un depozit şi un spaţiu destinat asistenţei sociale şi consilierii aparţinătorilor pacienţilor. Spaţiul medicului şef se mută în corpul nou, iar în locul acestuia se crează o a doua sală odihnă medic de scurtă durată (medic gardă). Se vor reloca în corpul nou de extindere următoarele spaţii: boxă deşeuri, lenjerie murdară, materiale curăţenie, şi lenjerie curată.

 1. Corp extindere UPU si corp extindere decontaminare (realizare Filtru decontaminare)

Construcţia nou propusă va fi realizată sub formă de cadre, planşee şi scări din beton armat monolit. Elevaţiile perimetrale se vor realiza din beton armat monolit, hidroizolate şi termoizolate spre exterior. Pentru zona de lift structura de rezistenţă se va realiza sub formă de diafragme din beton armat monolit.

Regimul de înălţime este S+P, iar înălţimea de nivel a subsolului este de 2.80 m, respectiv a parterului de 3.05 m. Fundaţiile se vor realiza sub formă de fundaţii izolate rigide sub stâlpii structurali şi fundaţii continue rigide sub elevaţiile perimetrale respectiv sub formă de grinzi de fundare în ax A şi ax 7, pe zonele de cuplare cu construcţiile existente .

Pentru asigurarea legăturilor funcţionale se vor realiza intervenţii la elementele structurale ale construcţiei existente şi menţinute (corp B), prin spargerea locală a parapeţilor de ferestre (7 buc) din ax longitudinal D iar elementele structurale adiacente golurilor noi rezultate se vor consolida prin cămăşuire cu beton armat monolit (torcretat) de 10 cm grosime .

Deasemenea în axul longitudinal C se va realiza un gol de 2.22 m x 2.10 m prin spargerea locală a diafragmei, respectiv umplerea parţială a golului de uşă existent iar elementele structurale adiacente golului nou rezultat se vor consolida prin cămăşuire cu beton armat monolit (torcretat) de 10 cm grosime.

Spaţiile create în corpul nou de extindere la subsol sunt: spaţiu administrativ (birou IT); spaţiu destinat întâlnirilor colective; spaţii tehnice şi auxiliare (vetiare filtru femei şi bărbaţi); spaţiu depozitare temporară arhivă; spaţii materiale sanitare, medicamente şi echipamente, spaţii circulaţii. Toate spaţiile de la subsol vor avea suprafaţa utilă totală de 323.84 mp. Suprafaţa construită a subsolului corpului de extindere este de 392.5 mp.

Spaţiile create în corpul nou de extindere la parter sunt: spaţii care îşi prelungesc suprafaţa din corpul existent în corpul nou de extindere (resuscitare, urgenţe majore, urgenţe minore cu grup sanitar); consultaţii specifice 2 ginecologie cu grup sanitar; consultaţii specifice 1 pediatrie cu spaţiu de aşteptare şi 2 grupuri sanitare; 2 spaţii de izolare cu 2 grupuri sanitare, spatiu tehnic si spatiu de echipare; 2 spatii de depozitare; filtru decontaminare; spaţiu destinat investigaţiilor paraclinice şi radiologice (laborator), spaţii administrative (secretariat cu oficiu, birou medic şef cu grup sanitar, birou asistentă şefă şi grup sanitar; grup sanitar unisex (pentru angajaţi, cu wc femei şi wc barbaţi); spaţii deşeuri (menajere şi periculoase), spaţiu rufe murdare, spaţiu lenjerie curată, spaţii circulaţii. Toate spaţiile vor avea suprafaţa utilă totală de 391.68 mp. Suprafaţa construită a parterului corpului de extindere este de 463.4 mp.

Corpul de extindere UPU va fi echipat cu următoarele tipuri de instalaţii:

 • Instalaţii electrice: Instalaţie interioară de iluminat general; Instalaţie interioară de

iluminat de siguranţă de securitate; Instalaţie interioară de prize de uz general; Instalaţie

interioară de putere; Instalaţie electrică de protecţie impotriva şocurilor electrice;

Instalaţie de curenţi slabi: Instalaţie de semnalizare, alarmare şi alertare la incendiu;

Instalaţie de voce-date; Instalaţie supraveghere video; Instalaţie lift hidraulic.

 • Instalaţii termice: Instalaţia de încălzire cu corpuri statice (radiatoare); Instalaţia de

climatizare.

 • Instalaţii sanitare: Reţea exterioară de alimentare cu apă; Reţea exterioară de

canalizare; Instalaţii interioare de alimentare cu apă; Instalaţie interioară de canalizare.

 • Instalaţii gaze medicale
 • Instalaţie CTA pentru spaţii cu presiune negativă
 • Instalaţie vacuum pentru spaţii cu presiune negativă
 • Instalaţie vacuum medical
  Instalaţie vacuum transport probe biologice

Accesul în corpul nou de clădire se va realiza atât din UPU existent cât şi din exterior, din imediata apropiere a Centralei Termice.

Extindere spatiu decontaminar

Spaţiul decontaminare este situat la intrarea în UPU, în zona de acces ambulanţe, fiind destinat pacienţilor contaminaţi cu substanţe chimice periculoase, înaintea intrării lor în spaţiile de primire/triaj şi de tratament. Datorită faptului că spaţiul este neconform se propune crearea unui filtru (camera P02) care să preceadă accesul în decontaminare şi care este prevăzut cu o rampă de 2,25 m lăţime şi pantă de 8%. Structura de rezistenţă este alcătuita din fundaţii din beton armat monolit, pereţi zidărie BCA şi planşeu din beton armat. Acoperişul este de tip terasă hidroizolat şi termoizolat cu 20 cm vată minerală bazaltică rigidă ECO FRIENDLY, protejat cu strat de pietriş. Închiderile exterioare sunt din zidărie BCA A1 incombustibil de 25 cm fără termosistem, doar tencuială şi zugraveală decorativă de exterior.

Amenajări exterioare

Prin proiect se propune realizarea unor curţi de lumină pe întreg perimetrul suprafeţei curţii interioare studiate, necesare pentru iluminarea naturală a subsolului corpului existent şi propus. Suplimentar aceste curţi de lumină sunt calculate şi ca ziduri de sprijin, menite să permită ridicarea cotei curţii cu cca 1.20 m. Acestea se vor realiza având fundaţii de BA pe perna de balast şi elevaţii din B.A. Finisarea acestora se va realiza prin vopsire cu vopsea epoxidică, rezistentă la apă şi agenţi chimici. La partea superioară a fost prevăzut un grilaj metalic, menit să protejeze împotriva vegetaţiei căzute, dar şi de a proteja împotriva producerii unor evenimente neplăcute. Curtea de lumină va fi echipată cu instalaţie de canalizare, cu başă tehnică, menită să preia căderile de apă din precipitaţii. Amenajările exterioare mai implică şi realizarea de: alei pietonale şi carosabile între corp extindere UPU şi corp C5 (A+D) alcătuite din dale de beton pe pat de nisip; platforme, scări şi rampe de acces în clădire realizate din beton armat monolit şi zone verzi gazonate sistematizate prin pante pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Dotări

Pentru buna funcţionare a Unităţii de Primiri Urgenţe şi datorită faptului că majoritatea echipamentelor şi aparaturii medicale sunt învechite fizic şi moral, prin prezentul proiect se propune dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe cu aparatură medicală, mobilier suport aparatură medicală, echipamente fluide medicale, dotări IT, dotări pentru curăţenie, mobilier – birotică. În urma elaborării documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de investiţii, conform devizului general elaborat, valoarea totală a investiţiei este de 7.531.213,90 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 4.103.692,52 lei (inclusiv TVA).

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, din care durata de execuţie a lucrărilor este 18 luni, având indicatorii tehnico – economici prezentaţi în anexă.

Faţă de cele de mai sus, se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Extindere şi Dotare Unitatea Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii