Peste 32.800 de cauze nou intrate, la instanțele din Alba, anul trecut

Adăugat la Știri

În cursul anului 2017, la instanţele din judeţul Alba s-au înregistrat un număr de 32.814 cauze nou intrate, cu 182 cauze mai mult decât în anul 2016. Din acest total, 10.422 cauze au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 22.392 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii, astfel: 9.529 cauze la  Judecătoria Alba Iulia, 5.185 cauze la Judecătoria Aiud, 2.486 cauze la Judecătoria Câmpeni, 2.128 cauze la judecătoria Blaj, 3.064 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2016, la nivelul Tribunalului Alba, în anul 2017 se constată o creştere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 180 dosare mai mult, iar la nivelul judecătoriilor numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 2 dosare . Cea mai mare creştere la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat la Judecătoria Blaj, unde numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2017 la 2.128 cauze, faţă de 1.827 cauze în anul 2016.

 Volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o creştere cu 1.242 cauze faţă de anul 2016 de la 43.555 – în anul 2016, la 44.767- în anul 2017. Astfel, pe rolul Tribunalului Alba s-au aflat un număr de 15.098 cauze, din care 10.422 cauze nou intrate şi 4.676 cauze pe stoc (nesoluţionate la 01.01.2017). Analizând datele privind evoluția volumului de activitate în perioada 2015 – 2017 la nivelul Tribunalului Alba  se  observă o tendinţă de  creştere iar la nivelul judecătoriilor  din raza  Tribunalului Alba o  tendinţă de  creştere raportat la anul 2015 şi de menţinere raportat la anul 2016.

În anul 2017, la nivelul instanţelor din judeţul Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 1.691 cauze faţă de anul 2016, fiind soluţionate 33.608 cauze faţă de 31.917 cauze în anul 2016. Numărul cauzelor soluţionate la Tribunalul Alba a crescut în anul 2017, la 11.574 cauze, faţă de 9.297 cauze în anul 2016, cu 2.277 cauze.

Din numărul total de 32.814 cauze nou intrate la instanţele din judeţul Alba în anul 2017: 7.748 cauze au fost înregistrate în materie penală; 18.737 cauze în materie civilă; 5.945 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal; 384 cauze în materia falimentului.

Citește și Noi reguli privind acordarea cetățeniei române pentru minori

La Tribunalul Alba, din totalul de  10.422 cauze înregistrate în anul 2017: 1.446 au fost repartizate Secţiei penale;  3.012 cauze  repartizate Secţiei civile; 5.964 cauze Secţiei II civile de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

În anul 2017, pe rolul Secţiei I civile a existat un număr total de 4.668 cauze, din care 1.656 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 3.012 sunt cauze înregistrate în anul 2017. Din cele 4.668 cauze aflate pe rolul Secţiei civile în anul 2017, au fost soluţionate 3.029 cauze, din care 175 recursuri, 693 apeluri şi 2.161 fonduri, iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 1.639 cauze din care: 57 recursuri, 391 apeluri si 1.191 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2017 , pe materii (%,) este : civil 31%, minori şi familie 10%, asigurări sociale 9%, litigii de muncă 50%.

În anul 2017, pe rolul Secţiei II civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă, a existat un număr total de 8.777 cauze, din care 2.813 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 5.964 sunt cauze înregistrate în anul 2017. Din cele 8.777 cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă pe perioada anului 2017, au fost soluţionate 7.139 cauze, din care 66 recursuri, 1.656 apeluri şi 5.417 fonduri, iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 1.638 cauze din care: 24 recursuri, 428 apeluri si 1.186 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2017 , pe materii (%,) este: faliment 6%, litigii cu profesioniştii 12% , contencios administrativ şi fiscal 82%.

În anul 2017, pe rolul Secţiei penale a existat un număr total de 1.653 cauze, din care 207 cauze reprezintă stoc din anul anterior  şi 1.446 sunt cauze înregistrate în anul 2017. Din cele 1.653 cauze aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2017, au fost soluţionate 1.406 cauze, 830 fonduri şi 576 contestaţii, iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 247 cauze din care: 167 fonduri si 80 contestaţii.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii