Peste 300 solicitări pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară, în primele 9 luni, la Casa Județeană de Pensii Alba

Adăugat la Știri

casa-pensii-albaÎn primele 9 luni ale anului 2016 au intrat în evidenţa Casei Judeţene de Pensii – Alba, prin Compartimentul Pensii Internaţionale, în vederea soluţionării, 334 solicitări pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară.

Tot în aceeaşi perioadă, Compartimentul Pensii Internaţionale din cadrul Casei Judeţene de Pensii – Alba a întocmit şi transmis atât beneficiarilor de pensii comunitare cât şi instituţiilor de instrumentare, instituţiilor în cauză şi organismelor de legătură din ţările Uniunii Europene un număr de 1.059 formulare europene.

Directorul  executiv al Casei Judeţeane de Pensii Alba, domnul Alexandru Retegan a prezentat detalii despre soluționarea cererilor privind pensiile internaționale pe anul 2016, până în prezent, pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în țară, cât şi în străinătate. Soluţionarea dosarelor de pensii comunitare pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public din România, cât şi în alte ţări ale Uniunii Europene este reglementată de Regulamentul Consiliului European nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971, Regulamentul Consiliuliu nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a prevederilor acordurilor şi convenţiilor bilaterale de securitate/asigurări sociale la care România este parte şi a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii