Județul Alba, locul 7 la exporturi şi locul 13 la importuri, potrivit ultimelor date statistice

Adăugat la Știri

Valoarea exporturilor realizate de Judeţul Alba în perioada 1.01-28.02 2017 a fost de 403987 mii euro, iar a importurilor de 184237 mii euro, potrivit ultimului buletin al Direcției de Statistică Alba. Clasamentul valoric al judeţelor, după aceste valori situează judeţul Alba pe locul 7 la exporturi şi pe locul 13 la importuri. Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului Alba, pentru perioada menţionată,  au fost, atât la export cât și la importuri, Germania, Italia și Ungaria.

În perioada 1.01-28.02 2017 soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 219750 mii euro, cu 318,4% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2016 (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada 1.01-28.02 2016 a fost de 52519 mii euro); cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: mijloace de transport (+172788 mii euro), lemn şi articole din lemn (+48362 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+10020 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+9244 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (+8026 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni: metale comune şi articole din metal (-11910 mii euro), animale vii, produse de origine animală (-4975 mii euro), maşini, aparate şi echipamente electrice (-3975 mii euro),  produse ale industriei chimice (-3396 mii euro), produse vegetale (-3371 mii euro), instrumente si aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale (-2186 mii euro).

Din valoarea totală a exporturilor României realizată în perioada 1.01-28.02 2017, judeţul Alba deţine o pondere de 4,14% şi 1,67% din valoarea totală a importurilor. Comparativ cu perioada 1.01-28.02 2016, valoarea exporturilor judeţului Alba a fost mai mare cu 245815 mii euro (+155,4%), în timp ce importurile au crescut cu 78581 mii euro (+74,4%). Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în perioada 1.01-28.02 2017, situează judeţul Alba pe locul 7 la exporturi şi pe locul 13 la importuri.

Citește și Romania „exporta” mai multi romania, decat „importa” straini

Cinci secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 88,3% din valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: mijloace de transport (57,0%), lemn şi articole din lemn (14,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice (10,6%), încălţăminte, pălării, umbrele (3,2%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă (3,0%). În valoarea importurilor judeţului, opt secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 85,1%, acestea fiind: mijloace de transport (31,1%), maşini, aparate şi echipamente electrice (25,3%), metale comune şi articole din acestea (8,2%), lemn şi articole din lemn (5,6%), animale vii şi produse de origine animală (4,6%), textile şi articole din textile (3,8%), produse ale industriei chimice (3,4%), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (3,1%). Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, în perioada 1.01-28.02 2017, după ponderea în valoarea totală a exporturilor şi importurilor au fost:

      -la export : Germania (61,9%), Italia (8,5%), Ungaria (7,4%);

      -la import : Germania (59,8%), Italia (8,2%), Ungaria (5,8%).

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii