Județul Alba deţine o pondere de 4,1% din valoarea totală a exporturilor României realizată în primele 9 luni din 2017: Locul 7 la exporturi, locul 12 la importuri

Adăugat la Știri

Valoarea exporturilor realizate de judeţul Alba în perioada 1.01-30.09 2017 a fost de 1895364 mii euro, iar a importurilor de 1104532 mii euro.   

În perioada 1.01-30.09 2017, soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 790832 mii euro, cu 140,2% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2016 (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada 1.01-30.09 2016 a fost de 329294 mii euro); cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: mijloace de transport (+840152 mii euro), lemn şi articole din lemn (+160717 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+39324 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+34363 mii euro), alte produse nenominalizate în altă parte (+29177 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni: metale comune şi articole din metal (-102175 mii euro), maşini, aparate şi echipamente electrice (-59807 mii euro), instrumente si aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale (-39842 mii euro), animale vii, produse de origine animală (-26796 mii euro), produse ale industriei chimice (-23230 mii euro), produse vegetale (-8860 mii euro).

 Judeţul Alba deţine o pondere de 4,1% din valoarea totală a exporturilor României realizată în perioada 1.01-30.09 2017, importurile având o pondere de 2,0%. Comparativ cu perioada 1.01-30.09 2016, exporturile au fost mai mari cu 988599 mii euro (+109,0%), în timp ce importurile au crescut cu 527061 mii euro (+91,3%). Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în perioada 1.01-30.09 2017, situează judeţul Alba pe locul 7 la exporturi şi pe locul 12 la importuri.

Trei secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 83,6% din valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: mijloace de transport (63,3%), lemn şi articole din lemn (10,2%), maşini, aparate şi echipamente electrice (9,8%). În valoarea importurilor judeţului, şapte secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 84,6%, acestea fiind: mijloace de transport (32,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice (22,2%), metale comune şi articole din acestea (10,3%), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (7,4%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (4,5%), animale vii şi produse de origine animală (4,2%), produse ale industriei chimice (3,5%).

Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, în perioada 1.01-30.09 2017, după ponderea în valoarea totală a exporturilor şi importurilor au fost:

      -la export : Germania (66,6%), Ungaria (7,8%), Italia (7,2%);

      -la import : Germania (63,4%), Italia (6,9%), Ungaria (6,8%).

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii