IPJ Alba: În atenția celor care au nevoie de certificatul de cazier judiciar. Programul de lucru cu publicul s-a modificat

Adăugat la Știri

IPJ-AlbaCertificatul de cazier judiciar se poate obţine la ghişeul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba precum şi la orice poliţie municipală şi orăşenească din judeţ. Programul de lucru cu publicul s-a modificat. Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani pot obţine acest act, personal, fără a fi necesară prezenţa unui părinte/tutore la ghişeu, pentru depunerea cererii şi dobândirea certificatului de cazier judiciar.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoană fizică cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba din Piaţa I.C. Brătianu nr. 1 A precum şi la orice poliţie municipală şi orăşenească din judeţ.

Cererea-tip trebuie însoțită de actul de identitate, aflat în termenul de valabilitate, precum și chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Precizăm că, persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverinţe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar şi se utilizează exclusiv în străinătate.

Program modificat la ghișeul de la reședința inspectoratului şi la ghişeele de la poliţiile municipale este următorul:

  • Luni 08 – 12    –    14 – 16
  • Marţi 10 – 14     –    16 – 18
  • Miercuri 08 – 12    –    14 – 16
  • Joi 10 – 14     –    16 – 18
  • Vineri 09 – 13

La ghişeele poliţiilor orăşeneşti, programul este următorul:

  • Luni 08 – 12    –    14 – 16
  • Marţi 08 – 12    –    14 – 16
  • Miercuri 10 – 12     –    14 – 18
  • Joi 08 – 12     –    14 – 16
  • Vineri 09 – 13

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a pus în practică procedurile dispuse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, a fost puse la dispoziția cetățenilor adresa de email  cazier@ab.politiaromana.ro prin intermediul căreia pot fi obținute informații legate de emiterea certificatului de cazier judiciar. Pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei, iar certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România. De asemenea, nu se mai reţin documente în original ori copii legalizate în ghişee, ci doar xerocopii cu menţionarea sintagmei „conform cu originalul” făcută de către lucrătorii din ghişee. Se acceptă copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail şi sunt asigurate condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. De pe site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, la secţiunea utile, https://ab.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/pentru-obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar , pot fi obţinute informaţii suplimentare legate de certificatul de cazier judiciar şi pot fi descărcate formularele tip.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii