Concret, proiectul de act normativ aprobat de Guvern stabileşte construcţia de locuinţe de serviciu pentru personalul propriu al instituțiilor care solicită realizarea acestora. În cazul în care vor exista mai multe cereri, autorităţile administraţiei publice locale / centrale vor stabili o ordine de repartizare și o serie de modalități de diferențiere. Noile reglementări stabilesc că beneficiarii programului vor putea fi numai funcționarii publici și angajații din instituții publice centrale și locale sau structuri aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea acestora, care nu dețin sau nu au deținut în proprietate, individual sau în comun, împreună cu soții lor, o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire. Totuşi, angajaţii din ministere, consilii județene, primării și alte instituții centrale și locale nu vor avea voie să achiziționeze, după data repartizării unei locuințe de serviciu, o altă locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul de dobândire.

Citește și Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate fi solicitat până la 15 octombrie

Proiectul noii hotărâri stabilește că blocurile de locuințe vor fi ridicate pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, puse la dispoziția Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) de către autoritățile publice locale/centrale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Totodată, în cadrul acestui program vor putea fi incluse și construcții aflate în diverse stadii de execuție sau finalizate și neexploatate. De altfel, în cazul unor astfel de imobile, aflate în curs de ridicare sau construite şi nefolosite, autorităţile locale vor fi obligate să realizeze evaluarea construcţiilor, inclusiv prin expertize tehnice şi energetice. Per total, până în anul 2021, Guvernul plănuiește să scoată din bugetul de stat aproximativ un miliard de lei pentru contractarea a 8.500 de locuințe de serviciu pentru funcționari, dintre care un număr de 6.500 de case urmează să fie şi finalizate în această perioadă. Locuințele incluse în programul amintit vor fi construite pe baza propunerilor pe care ANL le va primi de la instituțiile administrației publice centrale și locale centrale. Potrivit documentului citat, apartamentele construite pentru a fi închiriate funcționarilor vor avea o suprafață de 81 de metri pătrați și un cost unitar de aproximativ 500 de euro/metrul pătrat, inclusiv TVA. Locuințele de serviciu construite în cadrul programului inclus în proiectul de act normativ menţionat nu vor putea fi vândute, ci numai închiriate angajaților statului.

Sursa:avocatnet.ro