Finanțări nerambursabile pentru ONG-urile de tineret din Alba: Concursul local de proiecte de tineret 2019, în perioada 22 aprilie-25 octombrie2019

Adăugat la Știri

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba organizează Concursul local de proiecte de tineret 2019,  în perioada 22.04- 25.10.2019 

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 tema este ” Stimularea implicării tinerilor în viața societății”, cu următoarele priorități: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale în vederea ocupării; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat  Concursului local de proiecte de tineret 2019 este  30.480 lei  

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul  Alba .

Fiecare solicitant poate  depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2019 , suma maxima per solicitant nu   poate depasi o treime din  suma alocata concursului  de proiecte.

Perioade: depunerea dosarului de concurs:02-21.05.2019, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și vineri între orele 08:30-14:00  (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJSTAlba , etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 22-24.05.2019; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 27.05.2019; depunerea completărilor: 28.05-03.06.2019; verificarea completărilor depuse: 04-05.06.2019; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 06.06.2019; depunerea contestațiilor la MTS  pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:07-12.06.2019; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-18. 06.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 18.06.2019; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 19-21.06. 2019; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 21.06.2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 24-27.06.2019; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 28.06- 02.07.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 03.07.2019.

Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 22.07- 25.10.2019.

 Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Alba   (www.djstalba.ro) sau la adresa deemail  djst.alba@mts.ro.

 

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii