Durata medie de soluţionare a cauzelor la Tribunalul Alba, de până la 6 luni, anul trecut: 11.574 de cauze soluţionate în 2017

Adăugat la Știri

În cursul anului 2017, Tribunalul Alba a urmărit îndeaproape  reducerea  termenului de soluţionare a cauzelor pentru a asigura  respectarea unui termen rezonabil şi a dreptului la un proces echitabil potrivit  art. 6  alin 1 din Convenţia Drepturilor Omului.

Durata medie de soluţionare a cauzelor la Tribunalul Alba este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de , un număr de 9.929 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 1.120 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 220 cauze într-un interval de 1 – 1,6 ani şi  305 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 1,6 ani.

Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor de 85,78 %.

În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor de către instanţele de fond, se constată că durata medie de soluţionare a cauzelor este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de 22.034 cauze soluţionate în anul 2017 de instanţele din circumscripţia Tribunalului Alba, un număr de 18.349 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 2.386 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 757 cauze într-un interval de 1 – 1,6 ani şi 542 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 1,6 ani.

Citește și Peste 32.000 de cauze nou intrate, la instanţele din Alba, anul trecut

Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor înregistrat de judecătorii, de 83,27%.

Analizând comparativ durata de soluționare a cauzelor în anul 2016 și 2017, se constată că, raportat la numărul de dosare soluționate în anul respectiv, ponderea dosarelor soluționate în perioada 0-6 luni a crescut față de anul precedent cu un procent de +8,2 la tribunal, respectiv cu +3,4 procente la nivelul judecătoriilor.

Trebuie remarcată preocuparea judecătorilor pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzelor, depunând diligenţe încă de la întocmirea dispozitivului de citare, în vederea îndeplinirii tuturor actelor procedurale şi a depunerii tuturor înscrisurilor necesare până la primul termen de judecată.

De asemenea, un aport important l-a adus şi personalul auxiliar de specialitate al instanţei, care urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de completul de judecată şi întocmeşte la timp şi cu responsabilitate lucrările ce-i revin.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii