Drepturile și obligațiile elevilor și profesorilor în anul școlar 2018-2019

Adăugat la Știri

Anul scolar 2018-2019 bate la usa si este util sa readucem in atentie drepturile si obligatiile elevilor si profesorilor, conform legii. Spre exemplu, folosirea telefonului mobil in timpul orei e interzisa in cazul elevilor, iar profesorii nu pot fi inregistrati in timpul cursurilor.

Drepturile si obligatiile elevilor
Potrivit Statutului elevului, calitatea de elev se dobandeste, prin inscrierea in invatamantul preuniversitar si se pastreaza pana la incheierea studiilor din invatamantul secundar superior liceal, profesional, respectiv tertiar non-universitar.
Elevii pot cere, in cadrul unitatilor de invatamant, sa le fie recunoscut dreptul la respectarea imaginii, demnitatii si personalitatii proprii, precum si la protectia datelor personale. In consecinta, sanctionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei este o practica interzisa expres prin statut.
Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin intermediul unor fise anonime, fara ca aceasta sa le afecteze in vreun fel raporturile cu cadrul didactic evaluat. Ei pot solicita comunicarea rezultatelor de la evaluarile scrise de la clasa in maximum 15 zile lucratoare, rezultate pe care le pot contesta, personal sau prin intermediul parintilor, tutorelui ori sustinatorului legal. Nici notele din catalog nu mai pot fi consemnate de profesori inainte ca elevul sa fie informat cu privire la acestea.
Detinerea unui telefon mobil de catre elev nu este sanctionata de statut. Cu toate acestea, atat elevii, cat si parintii trebuie sa stie ca folosirea telefonului mobil in timpul orelor de curs, fara permisiunea cadrului didactic, este interzisa. Mai mult decat atat, elevii n-au dreptul sa inregistreze activitatea didactica fara permisiunea expresa a profesorului, iar multiplicarea unor materiale rezultate din activitatea de inregistrare nu este permisa fara acordul lui.
De asemenea, dreptul la protest este recunoscut si elevilor. Singura conditie impusa de statut este ca organizarea si desfasurarea protestelor elevilor sa nu stanjeneasca desfasurarea cursurilor. Continuand in spiritul constitutional, statutul prevede, de asemenea, ca accesul la educatie trebuie sa fie gratuit si garantat, in mod nediscriminatoriu. Procesul educativ trebuie sa se desfasoare in conditii de siguranta si igiena, in toate unitatile de invatamant din oras sau de la tara.
Actul normativ mentionat face referiri si la reducerile de care beneficiaza elevii: 50%pentru transportul local in comun si cel national, 75% la muzeu, teatru, opera si film. De asemenea, elevii care provin din grupuri socio-economice dezavantajate au dreptul la bani de liceu, iar cei din invatamantul profesional, la bursa profesionala.
Participarea la jocurile de noroc, consumul si detinerea de droguri, tigari, bauturi alcoolice sau substante interzise se numara printre interdictiile principale ale elevilor.
Sanctiunile ce pot fi aplicate elevului sunt: observatia individuala, mustrarea scrisa, retragerea temporara ori definitiva a bursei de care beneficiaza, mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de educatie, preavizul de exmatriculare si, in final, exmatricularea.
Totodata, elevii care nu frecventeaza cursurile sunt sanctionati cu scaderea notei la purtare. Astfel, la fiecare zece absente nejustificate pe semestru, din totalul orelor de studiu, sau la 10% absente nejustificate, din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, este scazuta nota la purtare cu cate un punct. Este important de stiut faptul ca absenta ca mijloc de sanctionare a elevului este strict interzisa prin statut.
Drepturile si obligatiile profesorilor
Personalul didactic din invatamantul preuniversitar are drepturile si obligatiile prevazute, in principal, in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in Ordinul MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si in contractul individual de munca si in contractele colective aplicabile.

In timpul orelor de curs, cadrele didactice au dreptul de a nu fi deranjate de nicio autoritate scolara sau publica, cu exceptiile prevazute de lege.

Tot in spiritul dreptului la securitate al profesorului, acesta are dreptul de a nu fi inregistrat audio si/sau video in timpul activitatii didactice. Cu atat mai putin, multiplicarea unor inregistrari nu este permisa fara acordul profesorului, chiar daca a existat consimtamantul pentru inregistrare.

Pe langa obligatia principala de instruire si educatie, cadrele didactice trebuie sa vegheze asupra sigurantei elevilor pe tot parcursul activitatilor scolare si extrascolare. Ele nu pot aplica pedepse corporale si nu pot agresa verbal, fizic sau emotional elevii.

Calitatea prestatiei didactice si evaluarile de la clasa trebuie sa ramana independente de orice tip de avantaje primite in aceste scopuri. In plus, profesorii au, de asemenea, si obligatia de sesizare a institutiilor de asistenta sociala/educationala specializata si de protectia copilului in legatura cu orice incalcari ale drepturilor copilului/elevului de care afla.

Cei care ocupa posturi in afara localitatii de domiciliu au posibilitatea sa ceara decontarea cheltuielilor de transport. De asemenea, pot beneficia de fonduri extrabugetare sau de sponsorizari pentru a participa la manifestari stiintifice organizate in strainatate.
Pentru profesori, legea prevede un concediu anual cu plata de 62 de zile, numai in perioada vacantelor scolare. in plus, cei care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului, pe baza de contract de cercetare ori de editare, au dreptul la sase luni concediu platit, o singura data, insa numai cu aprobarea consiliului de administratie al scolii. In vederea continuarii studiilor/specializarii, profesorii pot beneficia de concediu fara plata pe o perioada de maximum trei ani intr-un interval de sapte ani.

Atentie! Personalul didactic raspunde disciplinar pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor ce ii revin potrivit CIM, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii/institutiei, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.

Sanctiunile disciplinare prevazute de lege sunt: observatia scrisa, avertismentul, diminuarea salariului de baza, suspendarea, pe o perioada de trei ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice, de conducere, de indrumare sau de control, destituirea din functia de conducere, de indrumare sau de control si, in final, desfacerea disciplinara a CIM.

Sursa:portalinvatamant.ro

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii