Demersuri pentru reabilitarea energetică a Spitalului Județean și stabilirea taxelor locale în 2018, pe ordinea de zi a ședinței CJ Alba, astăzi

Adăugat la Știri

Consilierii județeni se întrunesc, în 23 noiembrie, într-o nouă ședință ordinară, cu 21 de proiecte pe ordinea de zi, ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018
 2. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de repoziţionare cu rectificare de suprafaţă a imobilului Staţie de tratare a apei Săsciori, situată în extravilanul comunei Săsciori, sat Sebeşel, înscrisă în CF nr. 70509 Săsciori, proprietate publică a Judeţului Alba
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018, desfășurat de către Serviciul Școala de arte și meșteșuguri „Augustin Bena” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2018, în Judeţul Alba
 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 5/1999 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale a drumurilor comunale și în administrarea consiliilor municipale și orășenești a porțiunilor de drumuri județene care traversează localitățile urbane
 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare asupra imobilului – clădire „Secţie Psihiatrie” situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 1-3, – proprietate publică a Judeţului Alba, în favoarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12 mp, din imobilul în care funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, judeţul Alba
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012
 9. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 705C: DJ 107A (Pârâu lui Mihai – Stăuini – Inuri – Releu de televiziune)
 13. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, județul Alba – proprietate publică a Judeţului Alba
 14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2017-2018”
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Judeţului Alba
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „TECHNIC – TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET” – „Parteneriat tehnic pentru inovare şi cooperare în VET” depus şi selectat spre finanţare în cadrul Programului Erasmus+, KA202 Parteneriate strategice în domeniul formare profesională VET
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sîntimbru – Galtiu – Mihalţ – Oiejdea , operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Benic – Mesentea – Galda de Jos – Teiuş – Oiejdea, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL
 21. Raport cu privire la justificarea cheltuielilor aferente Proiectului Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional – Muzeu Ialoveni şi de rearealizare a activităţilor cuprinse în Acordul de finanţare

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii