”Călători prin Europa”: Elevii din Ciugud au marcat 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

Adăugat la Știri

Anul acesta se împlinesc 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană la data de 01.01.2007, moment ce a reprezentat una din realizările remarcabile ale României pe plan internaţional. Acest eveniment important s-a realizat prin cumularea eforturilor tuturor instituţiilor responsabile ale statului român.

Unul din efectele cele mai importante şi cu impact direct asupra oamenilor l-a reprezentat recunoaşterea dreptului de liberă circulaţie începând cu data de 1 ianuarie 2007, fiind recunoscuţi ca cetăţeni ai Uniunii Europene, din perspectiva principiului liberei circulaţii a persoanelor, garantat tuturor cetăţenilor europeni prin art.18 al Tratatului de constituire a Comunităţii Europene, semnat la Roma în 1957, consolidat prin tratatele de la Maastricht din 1992, Amsterdam 1997 şi Nisa 2001.

Pentru a marca acest eveniment precum și Ziua Europei, zilele acestea au loc ultimele activități din cadrul proiectului educațional județean Călători prin Europa, iniţiat la Liceul Teoretic Teiuş de d-na prof. Drașovean Cornelia şi prof. Rodica Coroi, proiect derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, Şcoala Gimnazială Ciugud, Școala Gimnazială „Ioan De Hunedoara” Sântimbru, Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”.

Scopul acestui proiect este stimularea interesului elevilor pentru lectură, pentru studiere şi promovarea valorilor culturale naţionale şi europene, antrenarea în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. În cadrul proiectului este inclus și un concurs destinat elevilor, pe trei secțiuni: Prezentări PowerPoint;  afişe, postere, desene și fotografii.

Prin activitățile propuse prin acest proiect s-a dorit angajarea elevilor și a cadrelor didactice care îi îndrumă în activități care dau educației caracter funcțional, prin promovarea principalelor valori europene: democrație, libertate, solidaritate, nediscriminare, identitate și tradiții, toleranță, diversitate culturală, cooperare.

În cadrul acestui proiect, elevii de la Școala Gimnazială Ciugud au prezentat materiale Power Point cuprinzând informații legate de cultura și civilizația câtorva țări ale Europei. Activitatea s-a încheiat cu un moment poetic, elevii recitând versuri din creația unor poeți români ce au abordat în operele lor și tema călătoriei.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii