Biroul Erasmus+ din cadrul universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia a deschis prima etapă a competiţiei pentru granturile de predare pentru cadrele didactice și de formare pentru cadrele didactice și personalul administrativ

Adăugat la Știri

granturiÎn baza acordurilor bilaterale ERASMUS+ încheiate de către Universitatea noastră cu instituţii partenere din UE şi a celor din afara UE (ICM), vă informăm că am deschis prima etapă a competiţiei pentru granturile de predare a cadrelor didactice şi formare pentru cadrele didactice si personal administrativ. Prin contractul financiar Erasmus+ 2016 cu universităţi din UE, UAB a primit un număr de 17 granturi pentru acţiuni de mobilitate de predare (STA), şi 23 granturi de formare (STT).

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul Erasmus +/ KA1 şi Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE), art. 6, alin. (3), (“În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri didactice, Biroul de Programe Comunitare alocă un anumit număr de mobilităţi fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate pentru anul academic 2015-2016, iar începând cu anul universitar 2016, alocarea mobilităţilor se va face si în funcţie de past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP”), distribuirea granturilor pentru activităţi de mobilitate de predare Facultăţilor UAB, s-a realizat în şedinţa Comisiei de Management Erasmus+ din data de 08.09.2016, în baza numărului de cadre didactice titulare al fiecărei facultăţi şi a absorbţiei fondurilor acordate prin contractul financiar pentru anul 2015-2016, astfel:

  • FDSS – 3 granturi de predare
  • FSEI – 5 granturi de predare
  • FIF – 4 granturi de predare
  • FSE – 3 granturi de predare
  • FTO – 2 granturi de predare

Pe lângă aceste 17 granturi, din anul universitar precedent au rămas neutilizate 2 granturi de predare pentru care pot candida toate cadrele didactice ale UAB, indiferent de facultatea din care fac parte.

Notă: pentru cele 17 granturi, data limită de efectuare a mobilităţilor este 31 mai 2018; pentru cele 2 granturi din anul precedent neutilizate, data limită de efectuare a mobilităţilor este 31 mai 2017.

Au mai rămas neutilizate şi 3 granturi de formare pentru care pot candida toate cadrele didactice şi nedidactice din UAB.

Notă: şi în acest caz pentru cele 3 granturi de formare din anul precedent neutilizate, data limită de efectuare a mobilităţilor este 31 mai 2017.

Prin contractul financiar ERASMUS+ International Credit Mobility – ICM 2016, cu instituţii partenere din Bosnia-Herţegovina, China, Columbia, Muntenegru, Serbia, Rusia şi Uzbekistan, sunt disponibile 19 mobilităţi de predare şi 17 mobilităţi de formare pentru anul academic 2016/2017.

Notă: aceste granturi sunt destinate tuturor cadrelor didactice si nedidactice care se regăsesc în domeniile în care au fost încheiate acordurile cu instituţiile partenere şi pot fi efectuate până la data de 31 mai 2018.

Au rămas şi aici, din anul universitar precedent, 3 granturi de predare la Penza State University, Rusia, şi 1 loc de formare la University of Zenica, Bosnia.

Notă: data limită de efectuare a acestor mobilităţi este 31 iulie 2017.

Lista cu toate locurile disponibile pentru cadrele didactice şi nedidactice precum şi conţinutul dosarului de candidatură se accesează pe site-ul instituţiei la secţiunea Centrul de Relaţii Intemaţionale/Erasmus+/Mobilităţi personal didactic si nedidactic, respectiv Erasmus+ Mobilităţi cu ţări partenere (ICM).

Dosarele pot fi depuse în perioada 09 -26 septembrie 2016, selecţia urmând a avea loc în data de 28 septembrie 2016.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii