Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a municipiului Sebeş şi a Planului de mobilitate urbană durabilă, proiecte discutate în ședința CL Sbeș din 26 aprilie

Adăugat la Știri

sebesConsiliul Local  al Municipiului  Sebeş se reunește  în şedinţă publică ordinară în data de 26.04.2017, ora 14,oo. Şedinţa va avea loc în sala 17 a Primăriei Sebeş și are pe ordinea de zi 15 proiecte de hotărâre.

 PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Contului de execuţie a Bugetului general centralizat  al Municipiului Sebeş pe anul 2016,precum şi a Situaţiilor financiare  ale Municipiului Sebeş la data de 31.12.2016.
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local, a principalelor         atribuţii ale membrilor comisiei şi a componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.                                                      
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în Municipiul Sebeş, ediţia 2017şi incetarea valabilităţii HCL nr.52/24.03.2015 pentru aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în Municipiul Sebeş, ediţia 2015 .
 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea numărului maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite de către Municipiul Sebeş conform H.C.L. 24/2009, modificată prin HCL nr. 228/2013 şi a declanşării unei noi proceduri de atribuire a unui număr de 4 autorizaţii taxi.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin acordul de voinţă a părţilor contractante a Contractului de închiriere – cabinet medical Nr. 59/13.08.2013.
 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii valorii de vanzare pentru mijlocul fix – „Teren curti constructii Sirini CF 80599”, in suprafata de 6.232 mp, inregistrat in domeniul privat al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 81334 si pentru mijlocul fix – „Teren neproductiv CAD 184″ in suprafata de 12.349 mp (format din doua loturi lipite, respectiv: lotul in suprafata de 3.688 mp inscris in CF 80867 Sebes si lotul in suprafata de 8.661 mp inscris in CF 80868 Sebes), inregistrat in domeniul privat al Municipiului Sebes, ce au făcut obiectul Contractului de servicii nr. 4/6723/16.02.2017.
 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a Municipiului Sebeş şi a Planului de mobilitate urbană durabilă a Municipiului Sebeş.
 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea privind aprobarea Planului de acţiune pentru energie durabilă – PAED- al Municipiului Sebeş.
 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii”Modernizare  străzi :Unirii şi Grădinilor, Petreşti, Municipiul Sebeş”- proiect  008/07.2016.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 249/2014.
 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.1/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C.TOTAL  NSA R.L.                                                                 
 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.2/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C.  TOTAL  NSA R.L.                                                                
 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.3/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C.  TOTAL NSA R.L        .                                                     
 1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 29.4/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”,Lancrăm, Mun. Sebeș , – Extravilan, nr.FN, jud. Alba,BENEFICIAR: S.C.  TOTAL  NSA R.L.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim  pentru valorificarea prin vânzare directă, a masei  lemnoase gestionată de către Ocolul Silvic Sebeş R.A.,producţia anului 2017.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii