Zsolt Calman, ITM Alba, la Unirea FM : Amenzi dublate pentru muncă la negru

Adăugat la Știri

Campania privind munca nedeclarată a fost reluată din această lună, după ce legislația a suferit modificări, a declarat inspectorul șef adjunct pe linia relațiilor de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă  Alba, Zsolt Calman, care a precizat că rezultatele s-au văzut imediat, săptămâna trecută amenzile s-au cifrat la 80.000 de lei, doar pentru muncă fără forme legale. Una dintre schimbările aduse Codului Muncii face referire la cuantumul amenzilor pentru munca la negru. Faţă de prevederile de până acum, Codul Muncii stabilește la nivelul maxim amenzile pentru angajatorii care nu încheie contracte individuale de muncă.

Zsolt Calman: ”De curând s-a modificat Codul Muncii. Printre modificări se numără și creșterea cuantumului amenzii pentru muncă nedeclarată. A crescut de la 10.000 de lei, cât era minimul amenzii, la 20.000 de lei. Dar există posibilitatea achitării a jumătate din sumă, în 48 de ore.”

Contravenţii și amenzi:

-primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract de muncă, se sanctionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

-primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

-primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

-primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din amenda, inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la lit a-c, inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii