26 februarie: Ședința Consiliului local Alba Iulia cu circa 30 de proiecte pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

onsiliul local al municipiului Alba Iulia se întrunește în şedinţă ordinară, pe data de 26 februarie 2019, orele 1300, care va avea loc la sala de ședințe a Primăriei municipiului Alba Iulia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I Proiecte de hotărâri privind :

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF pentru obiectivul ”Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare – municipiul Alba Iulia, str. M. Kogălniceanu, Liceului, Cireșului și Grigore Vieru”
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului : ”Sisteme de securitate la incendiu la Bazinul de Înot Olimpic din Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 7
 1. Încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 12748/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian”
 1. Încheierea uni act adițional la contractul de administrare nr. 12694/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel”
 1. Încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipioul Alba Iulia cu privire la organizarea Reuniunii Comitetului de Monitorizare URBACT, ce se va desfășura la Alba Iulia, in perioada 25-26 iunie 2019 cu ocazia deținerii Președinției de către România a Consiliului Uniunii Europene
 1. Constituirea echipei mobile pentru situațiile urgente de violență domestică pentru persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Alba Iulia
 1. Alocarea din bugetul local pe anul 2019 a sumelor pentru susținerea programelor “YouthBank” și „Change Makers”, în cadrul protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară Alba
 1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 509/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 510/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 1. Modificarea si completarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism stabilita prin Hotărârea nr. 15/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 1. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

Art.1: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE

SI AMENAJARE PARCAJE AUTO, ALBA IULIA, STRADA SEPTIMIUS SEVERUS, FN, solicitant TRIFAN VASILE, TRIFAN PARASCHIVA, MUNICIPIUL ALBA IULIA” Art.2: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STRADA ZARNESTI, NR. 6, solicitant PERTA RADU, PERTA NICOLAIE, PERTA DOINITA”

Art.3: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „ANULARE SEGMENT STRADA SERENADEI, ALBA IULIA, STRADA GEORGE ENESCU, NR. 4, solicitant BARNA DAN LUCIAN, BARNA LIDIA SIMONA

Art.4: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE CU CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STRADA MINERVA, FN, solicitant BILEA AUREL, BILEA VERONICA, MOCEAN CALIN, MOCEAN ELIZA, MIJA IOAN, MIJA LUCRETIA, CRISAN IOAN, CRISAN MIHAELA AMALIA, MOCEAN ANDREEA-CATALINA, MOCEAN CALIN-SEVER

Art.5: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL, REALIZARE ACCESE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, CALEA MOTILOR NR. 166, solicitant SC LIDL SCS SRL”

Art.6: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE LOCUINTA PE ORIZONTALA SI MANSARDARE CASA DE LOCUIT SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 93A, solicitant MICU CORDEA DAN, MICU CORDEA IOANA DANIELA”

Art.7: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXE GOSPODARESTI (GARAJ SI MAGAZIE) SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ARTARULUI, NR. 19, solicitant DANCIU DANIEL CONSTANTIN, DANCIU ADRIANA”

Art.8: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ARON PUMNUL, NR. 8, solicitant DICU ANGELO, DICU MANUELA MARIA”

Art.9: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. SOARELUI, NR. 928, solicitant LAZAR GABRIELA LILIANA”

Art.10: Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA MIXTA PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, ALBA IULIA, STRADA ARIESULUI, FN”, solicitant BUDA STEFAN, BUDA MARIA, BUDA CRISTINA”

Art.11: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant HAIDUC MIHAI, HAIDUC RAMONA, DRAMBAREAN GHEORGHE, DURA IOAN MARIUS, DURA ELENA LUCIA, POPESCU CIPRIAN, POPESCU COSMINA, PASCA LUCIAN, PASCA MARIA, SANGEREAN ELENA, SANGEREAN GHEORGHE, FRATILA LICINIU, POPESCU NICULAE, POPESCU MARIA”

Art.12: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, ALBA IULIA, STR. FREDERIC MISTRAL, NR. 4, 5”, solicitant FILIMON ION, FILIMON ELENA, IBR INVEST SRL prin ION BOGDAN, OTVOS ELENUTA, JIDVEIAN OVIDIU VIOREL, SC TRANS TIP SRL”

Art.13: Aproba Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE, TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTA PESCUIT SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM SRL”

Art.14: Aproba documentatia „AMPLASARE 7 TONETE INGHETATA SI 1 TONETA COVRIGI IN MUN. ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, B-DUL TRANSILVANIEI, CALEA MOTILOR, CETATEA ALBA CAROLINA” solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA

12.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.14

13.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.1

14.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. P-ța Consiliul Europei, nr.2A, bl.32D, ap.7

15.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.16

16.Darea în administrare a unui spațiu din incinta Căminului cultural Bărăbanț către Agenția naționala pentru arii naturale protejate

17.Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.15-17, bl.A2

 1. Modificarea Hotărârii nr. 238/2006 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia I 19.Aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de închiriere încheiate între Municipiului Alba Iulia și SC B&B Prorox Proiect SRL

20.Acceptarea donaței făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Lalelelor, FN

21.Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 99659 Alba Iulia și CF nr. 99658 Alba Iulia, situate pe strada Calea  Moților, nr. 53 proprietatea Statului Român

22.Atribuirea în proprietate a cotei de teren aferentă casei particulare, pentru imobilul situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius, nr. 8

 1. Atribuirea în proprietate a cotei de teren aferentă imobilului (garaj), situat în Alba Iulia, strada Septimius Severus, TON 5

24.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra străzii Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu

25.Însușirea raportului de expertiză tehnico-extrajudiciară efectuată în Dosar nr.2821/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia

26.Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada martie   –  mai 2019

27.Aprobarea listei de priorităţi pe anul 2019, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

28.Măsurile de asigurare a transparenței decizionale în elaborarea și prezentarea proiectelor de hotărâre de consiliu local

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii