Alba deţine o pondere de aproape 4% din valoarea totală a exporturilor României realizată în primele 5 luni: Locul 9 la exporturi şi 11 la importuri

Adăugat la Știri

Valoarea exporturilor realizate de Judeţul Alba în perioada 1.01-31.05.2018 a fost de 1044464 mii euro, iar a importurilor de 885053 mii euro.        

În perioada 1.01-31.05.2018, soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 159411 mii euro, cu 66,6% mai mic decât în perioada corespunzătoare din 2017 (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 a fost de 477746 mii euro); cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: mijloace de transport (+274479 mii euro), lemn şi articole din lemn (+41526 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+20378 mii euro), produse minerale (+17335 mii euro), încălțăminte, palarii, umbrele și articole similare (+15735 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni: metale comune şi articole din metal (-104629 mii euro), masini, aparate și echipamente electrice (-63325 mii euro), instrumente si aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale (-25658 mii euro), produse ale industriei chimice (-10311 mii euro), animale vii și produse animale (-6915 mii euro), pastă de lemn, deșeuri de hârtie sau de carton (-5571 mii euro).

Judeţul Alba deţine o pondere de 3,7% din valoarea totală a exporturilor României realizată în perioada 1.01-31.05 2018, importurile având o pondere de 2,7%. Comparativ cu perioada 1.01-31.05 2017, exporturile au fost mai mici cu 19937 mii euro (-1,9%), în timp ce importurile au crescut cu 298398 mii euro (+50,9%).

Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în perioada 1.01-31.05 2018, situează judeţul Alba pe locul 9 la exporturi şi pe locul 11 la importuri.

Trei secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 82,5% din valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: mijloace de transport (65,1%), maşini, aparate şi echipamente electrice (13,0%), lemn şi articole din lemn (4,4%). În valoarea importurilor judeţului, patru secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 84,3%, acestea fiind: mijloace de transport (45,8%), maşini, aparate şi echipamente electrice (22,5%), metale comune şi articole din acestea (12,5%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (3,5%).

Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, în perioada 1.01-31.05 2018, după ponderea în valoarea totală a exporturilor şi importurilor au fost:

      -la export : Germania (77,6%), Italia (6,9%), Ungaria (2,0%);

      -la import : Germania (70,7%), Ungaria (5,7%), Italia (5,1%).

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii