AJOFM Alba: Rata şomajului la sfârşitul lunii septembrie 2018 – 3.33%,  în scădere faţă de luna precedentă

Adăugat la Știri

La sfârșitul lunii septembrie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba erau înregistrați 5618 șomeri (din care 2559 femei), rata șomajului fiind de 3,33%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,38%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,05 pp.

Din totalul de 5618 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Alba, 1729 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 3889 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență,  3608 șomeri provin din mediul rural și 2010 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste, se prezintă astfel: din totalul de 5618 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Alba, cel mai mare număr  îl ocupă şomerii cu vârsta cuprinse între 40 şi 49 de ani – 1515, urmat de cei cu vârsta între 30-39 de ani – 1088, apoi şomerii peste 55 de ani – 998 şi şomerii cu vârsta între 50-55 de ani – 904. Un număr de 799 de şomeri au vârsta sub 25 de ani, iar 314 şomeri au vârste cuprinse între 25-29 de ani.

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu studii gimnaziale şi cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Alba (54,57%). Şomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 40,29% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,14%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1652 persoane foarte greu ocupabile, 3441 greu ocupabile, 367  mediu ocupabile, iar 158 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Facebook Twitter 

Comentarii