Absolvenții de liceu promoția 2017 pot primi șomaj: 25 iulie, termen limită de depunere a documentelor

Adăugat la Știri

După emoțiile de la probele de Bacalaureat, absolvenții de liceu au posibilitatea de a beneficia de șomaj. Asta doar dacă fac dovada că sunt în căutarea unui loc de muncă, prin depunerea documentelor la AJOFM Alba.

Absolvenții de liceu promoția 2017 (inclusiv absolvenții de liceu care nu au participat sau nu promovează examenul de bacalaureat) au posibilitatea de a se prezenta în vederea înregistrării ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapa prealabilă şi obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj până pe 25 iulie 2017, inclusiv.

Potrivit prevederilor legii absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile a început pe 27 mai 2017. În situaţia în care unii tineri mai au corigente, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigență. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifică data promovării examenului de corigență. Absolvenţii care promovează examenul de bacalaureat au aceeași obligaţie de a se prezenta în intervalul 27 mai – 25 iulie 2017, deoarece el este considerat absolvent în momentul finalizării anului terminal şi are situaţia închisă la toate materiile.

În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absovenții trebuie să prezinte:
– Act de indentitate (copie şi original);
– Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după
caz) în copie şi orginal – în cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a
fost 26 mai 2017;
– Adeverinţa eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau
“apt muncă cu restrictii”;
– Adeverința de venituri eliberată de Administrația Financiară;

Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire, aceștia au în continuare posibilitatea să se prezinte în vederea înregistrării ca persoane în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizația de șomaj, susține AJOFM Alba.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii