Taxe și impozite mai mari, de anul viitor: Discuții, în ședința Consiliului Local Alba Iulia din 24 aprilie

Adăugat la Administrație, Știri

Persoane fizice și juridice din Alba Iulia vor plăti, anul viitor, taxe și impozite mai mari. Potrivit Codului Fiscal, administrația locală este obligată să indexeze sumele cu rata inflației.

Pentru anul fiscal 2019 orice impozit sau orice taxă locală, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei şi care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia se indexează cu rata inflaţiei pe anul 2017, respectiv 1,34%. Art. 2 în proiectul de hotărâre precum şi în hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2019, orice impozite sau orice taxe locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei şi care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia, vor fi calculate ţinându-se cont de rata inflaţiei pe anul 2017, respectiv 1,34%.

Prin HCL nr. 436/2017 au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2018.

In conformitate cu prevederile art. 491 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

De asemenea în alineatul 2 al aceluiaşi articol se menţionează că „sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică in anul fiscal următor”.

Citește și 24 aprilie, ședință la Consiliul Local Alba Iulia: Indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019, pe ordinea de zi

Prin adresa nr. 5479/03.04.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba a fost comunicat că pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflaţiei de 1,34%.

În aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile legale mai sus menţionate propun ca pentru anul fiscal 2019 orice impozit sau orice taxă locală, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei şi care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia să fie indexată cu rata inflaţiei pentru anul 2017, respectiv 1,34%.

În proiectul de hotărâre precum şi în hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2019, orice impozite sau orice taxe locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei şi care constituie venit la bugetul local al municipiului Alba Iulia, vor fi calculate ţinându-se cont de rata inflaţiei pentru anul 2017, respectiv 1,34%.

 

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii