31 mai, ședință la Consiliul Județean Alba: Alegerea unui nou vicepreședinte al CJ Alba, pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

Consiliul Judeţean Alba se întrunește  în şedinţa „ordinară”, în ziua de 31 mai 2018, ora  1100, ședință ce va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. Art. 2.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit doamnei Şarlea Iuliana, declarat supleant pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Alba
 3. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Alba
 4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
 5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
 6. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului imobil situat administrativ în Oraşul Abrud, str. Cuza Vodă, nr. 9, judeţul Alba şi trecerea bunului imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Orașului Abrud și administrarea Consiliului local al Orașului Abrud
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 28A, judeţul Alba, înscris în CF nr. 92241 Alba Iulia cu nr. top. 1817
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri – spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a unor spaţii în suprafaţă utilă de 2 mp, din imobilele în care funcţionează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, proprietate publică a Judeţului Alba
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor procese-verbale de vecinătate
 12. 12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 105/26 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, proprietate publică a Judeţului Alba
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş – Sebeş, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud – Sebeş, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, operatorului de transport rutier Flamingo Travelling SRL
 3. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 28 martie 2018
 4. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 16 aprilie 2018
 5. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 26 aprilie 2018
 6. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 8 mai 2018
 7. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii