27 iulie, ședință la Consiliul Local Alba Iulia: Acord de parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru achiziţia a 13 autobuze electrice destinate transportului public de persoane şi a staţiilor de încărcare aferente, pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

Consiliul local al municipiului Alba Iulia se întrunește în şedinţă ordinară, pe data de 27 iulie 2018, orele 1300, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

I Proiecte de hotărâri privind :

 1. Acordarea/ neacordarea de facilități fiscale unei persoane fizice
 2. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 1. Modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 124/2017 a Consiliului local privind retragerea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic Alexandru Domșa asupra următoarelor construcții și terenului aferent, astfel : Magazii, Adăpost porci, Anexă Spălătorie, Cantină – amplasate în incinta Colegiului tehnic Alexandru Domșa, strada Tudor Vladimirescu, nr. 143
 1. Modificarea componenței Comisiei Locale De Ordine Publică constituită la nivelul municipiului Alba Iulia
 1. Îndreptarea erorii materiale strecurată la art.36 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 124/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale de tip COMERȚ STRADAL, în CETATEA ALBA CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAȚIEI, delimitată de conturul exterior al bastioanelor si curtinelor
 1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 368/2005 a Consiliului local privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Alba Iulia
 1. Modificarea Hotărârii nr. 153/2018 a Consiliului local cu privire la modificarea Hotărârii nr. 408/2015 a Consiliului local privind asocierea dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia și Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru susținerea financiară a Centrului de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia
 1. Participarea în cadrul proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre Municipiul Alba Iulia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de mijloace de transport public electrice și a stațiilor de încărcare aferente
 1. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Centrul medical Elisa Med Alba Iulia în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018

10.Modificarea Hotărârii nr. 177/24.04.2018  a Consiliului local privind Protocolul de colaborare cu SC Learning & Software Arad in cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City

11.Aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Microsoft Romania în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018

12.Aprobarea unui act aditional la protocolul de cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia și Telekom Romania în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018

13.Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SALA DE SERVIRE A MESEI, OFICIU SI SALA MULTIFUNCTIONALA DE ACTIVITATI RECUPERATORII PENTRU COPII NEVAZATORI SI CU MULTIPLE DIZABILITATI, ALBA IULIA, STR. NICOLAE GRIGORESCU si THEODOR AMAN, FN, solicitant BOLEA NICOLAE SI BOLEA MARIA”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONA V4 – Spatii plantate de protectie sanitara si fata de zone de risc (inundatii, alunecari de teren) in ZONA MI – Zona mixta situata in zona industriala – servicii, comert /activitati de productie”, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR. 61, solicitant TEODORESCU NICOLAIE SI TEODORESCU ELENA”

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE, TERENURI SPORT,

BUNGALOURI, BALTA PESCUIT SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER SRL”

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR. 36B, 38, solicitant BOCA IOAN SI BOCA MARIA DOINA”,varianta 2

Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE ACCES – MODIFICARE PUZ aprobat prin HCL NR.108/2008, ALBA IULIA, STR. GARDA, NR. 18A, 11B, 18C, 18D, 18E, solicitant CIUGUDEAN IOAN, DUMITERSCU CRINA, PRISLOPAN SERGIU TRAIAN”

Art.6: Aprobă „AMPLASARE ECHIPAMENTE DE SUPRAVEGHERE, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA” Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE 2 SIGLE ROTARY, ALBA IULIA, DN1 dinspre AIUD si DN1 dinspre SEBES, solicitant ASOCIATIA ROTARY CLUB ALBA IULIA CIVITAS SOLIS”

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE LOCUINTA PE ORIZONTALA, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR.47A, solicitant OPREA MINODORA ELENA”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „ EXTINDERE CASA PE VERTICALA, ALBA IULIA, STR. LALELELOR, NR.2A, solicitant SC DUO ADY @ ADY SRL”, Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „STATIE PREPARARE BETOANE, ALBA IULIA, STR. BIRUINTEI, NR.56, solicitant SC ELIS PAVAJE SRL” Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL MISIONAR „SFANTUL LAZAR” – CONSTRUIRE BIBLIOTECA, SALI EXPOZITII SI ANEXE BISERICESTI, ALBA IULIA, STR. FRANCESCA, NR.1, solicitant ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA”

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE LA STRADA, ALBA IULIA, STR. GHEORGHE GOJA, NR. 107A, solicitant SECARA DANIELA”

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM CUPLAT SI INSIRUIT SI REGLEMENTARE ACCES, ALBA IULIA, STR. SALCAMILOR, NR.2A, solicitant SC MADINI INVESTITII SRL

14.Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 250/2017 a Consiliului local privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public Municipiului Alba Iulia

15.Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia – cartier Orizont

16.Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia – cartier Orizont

17.Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 1424/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia

18.Însușirea documentației tehnice – rectificarea suprafaței imobilului situat în Alba Iulia, strada Lucian Blaga, nr. 4

19.Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor terenuri situate în Alba Iulia, strada Vasile Alecsandri, nr. 94

20.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra imobilului – Hală agroalimentară cu spațiile aferente

21.Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 105122 Alba Iulia și CF nr. 105123 Alba Iulia situate pe strada Călărași nr. 2 proprietatea Municipiului Alba Iulia – Domeniul public

22.Dezmembrarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Mărășești, nr. 90

23.Dezmembrarea unui imbil (teren) situat în Alba Iulia, strada Republicii, nr. 7

24.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Sliven

 1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 92/2006 a Consiliului local privind reguli pentru amplasarea locuințelor colective în municipiul Alba Iulia
 • Diverse
 • Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna august

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii