250 de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, la Alba Iulia, pentru 2019: Proiect pe ordinea de zi a ședinței CL Alba Iulia din 18 decembrie

Adăugat la Știri

Consilierii locali din Alba Iulia se întrunesc în ultima ședință din acest an, pe 18 decembrie. Printre proiectele înscrise pe ordinea de zi se află și cel privind stabilirea numărului de posturi, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019.

Având în vedere art.40(l) din Legea nr,448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal.

Potrivit fundamentării cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap pe anul 2019, Direcţia de Asistenţă Socială propune pentru aul 2019 un număr de 250 de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Având în vedere creşterea constantă a numărului de solicitanţi şi a faptului că în luna decembrie 2018 numărul asistenţilor personali este de 221, propunem pentru anul 2019 aprobarea unui număr de 250 de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

La începutul anului 2018 erau angajaţi 195 de asistenţi personali, dintre care unul are contractul de muncă suspendat. Evoluţia numărului de asistenţi personali în cursul anului 2018 a fost următoarea:                               r

un număr de 38 de asistenţi personali au fost reangajaţi;

  • un număr de 57 de persoane au fost angajate ca asistenţi personali noi;
  • unui număr de 31 de asistenţi personali le-a încetat contractul individual de muncă.

în cursul anului 2018 persoanele cu handicap grav au beneficiat de angajarea unui asistent personal, de indemnizaţia echivalentă cu salariul net al asistentului personal, când asistentul personal s-a aflat în concediu de odihnă. în luna decembrie 2018 numărul asistenţilor personali este de 221 dintre care trei au contractul de munca suspendat.

Având în vedere cele prezentate, respectiv creşterea constantă a numărului de solicitanţi, propunem pentru anul 2019 aprobarea unui număr de 250 de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii