24 aprilie, ședință la Consiliul Local Alba Iulia: Indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019, pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

Consiliul local al municipiului Alba Iulia se întrunește în şedinţă ordinară, pe data de 24 aprilie  2018, orele 1300, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

I Proiecte de hotărâri privind :

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018
  2. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 2018 al Municipiului Alba Iulia
  1. Suplimentarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2017
  2. Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
  3. Neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice
  4. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar cu structurile arondate de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2018 – 2019
  5. Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului City branding strategies & smart city technologies – City-as-aStartup, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de transfer
  6. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia
  7. Modificarea Hotărârii nr. 406/2015 a Consiliului local privind asocierea dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia și  Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice Alba Iulia și  încheierea Contractului de acordare de servicii sociale  privind susținerea financiară a Centrului de recuperare  în regim de zi pentru copii cu dizabilităţi „Prietenii Mariei Beatrice”

10.Modificarea Hotărârii nr. 408/2015 a Consiliului local privind asocierea dintre Municipiul Alba Iulia  prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia și Asociaţia Filantropia Ortodoxă  Alba Iulia pentru susținerea financiară a Centrului de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia

11. Modificarea Hotărârii nr. 405/2015 a Consiliului local privind asocierea dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și Asistență Specializată ACAS Alba Iulia și încheierea Contractului de acordare de servicii sociale pentru susținerea financiară a Centrului pentru Copii cu dizabilități multiple Alba Iulia

12.Cheltuirea  sumei de până la 50.000 lei din bugetul local, capitol Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului de sărbătorire a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie

13.Stabilirea condițiilor de prelungire a contractelor de închiriere pentru locuințele sociale

14.Darea în folosinta gratuita catre asociatia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA Alba Iulia Incluziva, a unui spatiu functional incluzand birou, sala sedinta si un grup sanitar cu o suprafata de 137 mp, imobil situat in Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39

15.Aprobarea documentației tehnico economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului ”Creșterea eficienție energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia, lot 2 – bloc G3, G4”

16.Aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE – MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE – REGIM ÎNĂLȚIME APROBAT CU HCL 207 art. 9 din 30.06.2015, ALBA IULIA, STR. TÂRGULUI, NR. 10, solicitant SC PROINSTAL SRL”.

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE DOUĂ TRONSOANE LOCUINȚE INȘIRUITE SEMICOLECTIVE (4+5) ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. FÂNTÂNELE, NR. 109, solicitant SC BRAVILA CONSTRUCT SRL”.

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎN REGIM CUPLAT ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. DR. IOAN RAȚIU, NR. 20C, solicitant NEAMTU ALEXANDRU, NEAMTU DIANA BIANCA”.

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE, VULCANIZARE, SERVICE AUTO, ÎMPREJMUIRE ȘI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, ALBA IULIA, ȘOSEAUA DE CENTURĂ, NR. 48C, solicitant OANCEA NICOLAE, OANCEA ANGELA”.

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVIȚĂ, FN, solicitant SC MADINI INVESTITII SRL”. Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONĂ DE LOCUINȚE ÎN ZONĂ MIXTĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII COMPLEXULUI

TURISTIC ”HANUL CU BERZE”, ALBA IULIA, STR. REGIMENTUL V VÂNĂTORI, NR. 83-85, solicitant OANCEA NICOLAE, OANCEA ANGELA”.

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, ALBA IULIA, STR.

DRÂMBARULUI, FN, solicitant MATES DUMITRU, MATES MARIA”.

17.Aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

18.Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Piața Eroilor, nr.5

19.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, et.3, ap.31

20.Intrarea Comunei Șugag ca și membru asociat al Regiei Autonome Ocolul Slvic Sebeș RA și aprobarea formei cadru a actului adițional la contractul de asociere precum și însușirea Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei publice locale de interes silvic

21.Parcelarea, introducerea în circuitul civil și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat pentru imobilul situat în Alba Iulia, strada Traian

22.Expertiza tehnică judiciară întocmită în Dosar nr. 8421/176/2017, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

23.Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 7122/176/2016 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

24. Expertiza tehnică judiciară, întocmită în Dosar nr. 2050/176/2016, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

25.Expertiză tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 1801/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

26.Atribuirea în proprietatea solicitanțiilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză

27.Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai caselor particulare

28.Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia , strada Parâng

29.Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 3

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii