22 martie, ședință la Consiliul Local Alba Iulia: Modificarea Regulamentului de funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă, pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

Consiliul local al municipiului Alba Iulia se întrunește în şedinţă ordinară, pe data de 22 martie 2018, orele 1300, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018
  2. Aprobarea contului de execuție pe anul 2017 al municipiului Alba Iulia
  3. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2017 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ)
  4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018
  5. Acordarea/neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice
  6. Acordarea/neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice
  7. Acordarea/neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice
  8. Acordarea/neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice
  9. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii a Direcţiei de asistenţă socială prin reorganizare

10.Aprobarea protocoalelor de cooperare pe o perioadă de 3 ani între Municipiul Alba Iulia, École Pratique Des Hautes Études Paris, Biblioteca Nationale Centrale di ROMA și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

  1. Alocarea unei sume de bani din bugetul local al municipiului Alba Iulia, pe anul 2018, pentru Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian ” Alba Iulia

12.Repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe

13.Desființarea Grupului de lucru  la nivelul Municipiului Alba Iulia pentru Programul Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2014

14.Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare și Statul de funcții al Serviciului Social de zi Centrul de Resurse ,,INTERVIN” aprobat prin Hotărârea nr. 384/2016 a Consiliului local

15.Constituirea Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale

16.Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a bunurilor imobile și mobile necesare bunei desfășurări a activității de asistență socială

17.Aprobarea constituirii Colegiului Director al  Direcției de Asistență Socială

18.Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

19.Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Alba Iulia

20.Însușirea investițiilor realizate din fonduri IID și darea în concesiune către SC APA CTTA SA Alba – operatorul rețelelor de apă și canalizare din municipiul Alba Iulia

21.Încheierea Actului adițional nr.10 la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012

22.Majorarea prețurilor și tarifelor la Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de Iluminat public din municipiul Alba Iulia

23.Aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, NR. 41, solicitant DOCEA IOAN, DOCEA IOSIFINA, HERALDIST EUROPE SRL”,

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONA DE LOCUINTE IN ZONA MIXTA IN VEDEREA REALIZARII COMPLEXULUI TURISTIC HANUL CU BERZE, ALBA IULIA, STR. REGIMENTUL V VANATORI, NR. 83-85, solicitant OANCEA NICOLAE SI OANCEA ANGELA”,

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, ALBA IULIA, STR. DRAMBARULUI, FN, solicitant MATES DUMITRU SI MATES MARIA”,

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN, solicitant SC MADINI INVESTITII SRL”,

Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant SC SUNRISE IMOBILIARE SRL”,

Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. ELENA VACARESCU, solicitant SC ALMAX GROUP SRL si CRISAN IOAN”,

Art.7: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA LOCUINTE COLECTIVE ANSAMBLU URBAN ’’CENTENAR 1’’, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, FN, solicitant SC ATOL IMO SRL”,

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA (A DOUA LOCUINTA PE PARCELA), ALBA IULIA, STR. MOHORULUI, NR. 18, solicitant SIPOS VASILE IOAN, SIPOS DOINA MARIA”, Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR. 92, solicitant RAD MARIA”,

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, FN, solicitant COSTEA ROMULUS PETRU”,

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA – A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. BUCURESTI, NR. 31, solicitant MARIS CRISTIAN TRAIAN, MARIS CRISTINA ELENA”,

Art.12: Revocă art.10 al H.C.L. Nr. 213/23.06.2017 privind Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+5+PENTHOUSE; P+6+PENTHOUSE, ALBA IULIA, STR. ANGHEL SALIGNY, solicitant I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII si RIVIERA REZIDENCE SRL”,

Art.13: Revocă art.7 al H.C.L. NR. 239/27.07.2017 privind Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. ANGHEL SALIGNY, solicitant SC PREFCONS SA”,

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+6-7, ALBA IULIA, STR. HENRI COANDA, NR. 10, solicitant SC RIVIERA RESIDENCE SRL, I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII SRL”,

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE SI MODERNIZARE CIRCULATII, ALBA IULIA, STR. ANGHEL SALIGNY, FN, solicitant SC PREFCONS SA”,

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE CALE DE ACCES, ALBA IULIA, STR. DR. IOAN DRAGOMIR (OARDA), solicitant DREGHICIU CORNELIA, TAR IRMA, COMAN AUREL, ARION VASILE, ARION ALEXANDRA, ARION MIHAI LUCIAN, MUNTEAN IOAN, MUNTEAN AURELIA,

24.Închirierea prin licitație publică a unui imobil (spațiu) situat în Alba Iulia, strada Septimius Severus, nr. 38A, în incinta Stadionului Victoria Cetate

25.Darea în folosință gratuită a unor spații din incinta Stadionului Victoria Cetate

26.Scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe

27.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Sebeș R.A. pentru anul 2018

28.Modificarea  Regulamentului de funcţionare a Bazei de Agrement situată lângă Parcul Dendrologic „Dr.Ioan Vlad”

29.Însușirea raportului de expertiză tehnică – completare în Dosar nr. 3245/176/2016, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

30.Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Sliven

31.Însușirea raportului de expertiză extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 809/176/2018, aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia

32.Dezmembrarea, alipirea și înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat administrativ în Alba Iulia, strada gemina, FN

33.Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat pe strada Cloșca, lângă bloc C2

34.Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba Iulia

35.Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în CETATEA ALBA CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAŢIEI, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale de tip comerţ stradal

36.Modificarea  Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale de tip COMERȚ STRADAL, în CETATEA ALBA CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAȚIEI, delimitată de conturul exterior al bastioanelor si curtinelor, aprobat prin HCL nr.89/2013 și modificat prin HCL nr.173/2013, HCL nr.128/2014 și HCL nr.170/2015

37.Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str.Tribunalului, nr.3

38.Revocarea Hotărârii nr.360/2017 a Consiliului local și aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str.Decebal, nr.21

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii