22 mai, ședință la Consiliul Local Alba Iulia: Modificarea preţurilor și tarifelor pentru serviciul de iluminat public, pe ordinea de zi

Adăugat la Știri

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 22 mai 2018, orele 1300. care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6. 32 de proiecte sunt înscrise pe ordinea de zi

 I Proiecte de hotărâri privind :

 1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018
 2. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 92/2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018
 3. Modificarea statului de funcții al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 4. Aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 1. Aprobarea protocoalelor de cooperare pe o perioadă de 3 ani între Municipiul Alba Iulia, École Pratique Des Hautes Études Paris, Biblioteca Nationale Centrale di ROMA și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
 1. Modificarea Hotărârii nr. 367 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului „INNOVATIVE PLACE-BRAND MANAGEMENT” – CityLogo (MANAGEMENTUL UNUI BRAND LOCAL INOVATOR) pentru anii 2015-2020
 1. Modificarea Hotărârii nr. 366 din 19.12.2014 a Consiliului local cu privire la asigurarea sustenabilităţii proiectului “GASTRO-CITIES: INNOVATIVE CITY: CITY STRATEGY ON GASTRONOMY AS A TOOL FOR TOURISM AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT” – Acronim Gastronomic Cities pentru anii 2015-2020
 1. Modificarea Hotărârii nr. 370 din 19.12.2014 a Consiliului local  cu privire la asigurarea sustenabilității proiectului ”Rețea Pilot Focusată pe Activități Temporare ca Instrumente de Regenerare Urbană” – Acronim TUTUR (”Pilot Network on Temporary Uses as Tool for Urban Regeneration”) pentru perioada 2015-2020
 2. Modificarea anexei Hotărârii nr. 102/2018 a Consiliului local cu privire la transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității  de asistență socială
 3. Modificarea și funcționarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi Centrul de Resurse ,,Intervin”
 4. Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea consițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sală de educație fizică – proiect tip școală gimnazială Avram Iancu Alba Iulia”, din municipiul Alba Iulia, județul Alba
 5. Modernizarea și reparația capitală DJ 107 A de la KM 2 + 498 la KM 4+018 , strada Carpenului din municipiul Alba Iulia
 6. Transmiterea temporară a unui imobil (drum) vicinal De147, din administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba
 7. Modificarea prețurilor, tarifelor precum și a valorii totale a  Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia
 8. Aprobarea proiectului    „CREȘTEREA          EFICIENȚEI ENERGETICE          A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV” și a cheltuielilor legate de proiect
 1. Participarea Municipiului Alba Iulia – pentru anul 2018 – în cadrul Acordului de cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local
 2. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN., solicitant BOTINANT ADRIANA, LAZAR ADRIAN”.

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 34, solicitant SC PIFLU SRL prin PIFFER LUCIANO”.

 Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI MA3 – ZONĂ DE TURISM ȘI SERVICII, ALBA IULIA, BULEVARDUL REPUBLICII, NR. 5,5A, solicitant SC SILVER MTP SRL, TIUCA SANDA MINODORA”.

 Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ

PENTRU FUNCȚIUNE TURISTICĂ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ALBA IULIA, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 10, solicitant BARA LEVENTE HUGO pentru SC PRECIOSA TEAM SRL”.

 Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI STRADĂ PRIVATĂ, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU ODOBESCU, FN, solicitant MUNTEAN MARIA, NICOLICEA DOINA, VODA MIHAI, VODA MARIANA, BUZA MIHAELA CORNELIA, CIUHAT GABRIELA IOANA, STANCIU MARIANA ILEANA”.

 Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVIȚĂ, FN, solicitant SC AREX PETROL SRL si CLIT COSMIN”.

 Art.7: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REABILITARE ETAPIZATĂ A AMPLASAMENTULUI HALDEI, ELIBERAT ÎN URMA VALORIFICĂRII NISIPULUI UZAT ȘI REAMENAJAREA UNUI DEPOZIT CONFORM DE DEȘEURI NEPERICULOARE, ALBA IULIA, STR. CABANEI, NR. 57, solicitant SC SATURN ALBA IULIA SA”.

 Art.8: Avizează       Planul            Urbanistic     Zonal „CONSTRUIRE        CASĂ             DE RUGĂCIUNE, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 112A, solicitant ASOCIATIA APOSTOLICA PENTICOSTALA A CREDINTEI IN ISUS HRISTOS”.

Art.9: Avizează Planul Urbanistic Zonal „EXTINDERE PE VERTICALĂ CU UN NIVEL, REFUNCȚIONALIZARE LOCUINȚĂ (PENTRU PARTER ȘI ETAJ 1), REFAȚADIZARE, REALIZARE SCARĂ EXTERIOARĂ PENTRU ACCES ÎN

ETAJELE SUPERIOARE, ALBA IULIA, STR. AUREL VLAICU, NR. 33, solicitant TALNAR CORNEL, TALNAR ANAMARIA IULIA, TALNAR ILINCA ALEXANDRA”.

 Art.10: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE CU HCL 287, ART. 20 DIN 25.09.2012 PRIVIND AMPLASAREA CONSTRUCȚIEI ÎN INTERIORUL PARCELEI, ALBA IULIA, STR. GRIGORE VIERU, NR. 16, solicitant IANCU AUREL, IANCU MARIA”.

 Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN HOTEL ȘI EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ, ALBA IULIA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 5, solicitant SC UNIREA PRES SRL prin DINICA ANCA MIHAELA”.

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE ȘI ETAJARE CLINICĂ

UROLOGIE – ASISTENȚĂ SPITALICEASCĂ PE TERMEN SCURT, CONSTRUIRE CORP ADMINISTRATIV (BIROURI) CU FARMACIE LA PARTER, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 38, solicitant SC KIO ENERGY SRL”.  Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. SELIȘTE, NR. 16, solicitant MIHALCEA MARCEL VASILE pentru SC MARCONST SRL”.

 Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMBAREA SOLUȚIEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR LA AC NR. 136/22.02.2018 – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN HOTEL ÎN LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU DE BIROURI LA PARTER ȘI MEZANIN, ALBA IULIA, BULEVARDUL FERDINAND I, NR. 78B, solicitant SC NATURA IMPORT-EXPORT SRL”.

 Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE SPAȚII COMERCIALE, ALBA IULIA, BULEVARDUL REVOLUȚIEI 1989, NR. 14, solicitant ONETIU MARIA, ONETIU GHEORGHE, HATEGAN NICOLAE MAXIM, HATEGAN MINODORA”.

 Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI POLICLINICI MEDICALE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOȚILOR, NR. 61, solicitant SC OPTIC MEDICAL LINE SRL”.

 Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE FUNCȚIUNE TURISTICĂ ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SEMICOLECTIVE, ALBA IULIA, STR. MIRON COSTIN, NR. 1B, solicitant UDREA GABRIEL STEFAN SI UDREA EMILIA ANDA pentru SC GAMI CLEAN SRL”.

 Art.18: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR. 70,72, solicitant CIUGUDEAN MARIA (IONUT MARIA), OPRITA LUCIAN, OPRITA CRISTINA, TUDOR OLIVIA CRISTINA, TUDOR GABRIEL OCTAVIAN, TUDOR ADRIAN, TUDOR MARIA DORINA”.

 Art.19: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ANSAMBLU URBAN CENTENAR 1, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, FN, solicitant SC ATOL IMO SRL”

 1. Scoatarea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe
 2. Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.59.977/2014 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Popa Ioan
 3. Aprobarea/neaprobarea revocării art.2 din Hotărârea nr.313/2017 a Consiliului local referitoare la aprobarea modificării tarifelor aprobate prin Anexa 2 la Hotărârii nr.156/2011 a Consiliului local pentru serviciile funebre prestate în Cimitirului Municipal Alba Iulia
 4. Aprobarea cererii adresate Guvernului cu privire la trecerea unui bun(monument de for public – Fântâna Cinetică – Parcul Unirii) din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Alba Iulia
 5. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Gladiolelor, FN
 6. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.7
 7. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.4
 8. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai
 9. Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Elena Cuza
 10. Atribuirea în proprietate a terenului eferent caselor particulare
 11. Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Cumpenei
 12. Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Răsăritului
 13. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia, domeniul public asupra imobilului (construcție) Poarta IV cu camere de gardă
 14. Parcelarea unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – Partoș (Dig Mureș)
 15. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în perioada iunie  – august 2018

Simona Lodroman

redactor șef Radio Unirea FM
Mobil: 0733.948.174
email: slodroman@yahoo.com

Comentarii